Fysioterapeuten 5-2021

32 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 Jakob Larsen Jørgenvåg Jobb : fysioterapeut for bryte- landslaget Arbeidssted : Lambertseter, Oslo 120 reisedager i året JOBBEN MIN UTFORDRENDE Jakob Larsen Jørgenvåg har mange reisedager i året. Foto: privat. Siden 2019 har Jakob Larsen Jørgenvåg jobbet som fysio- terapeut for det norske bry- telandslaget. I Norge er ar- beidsstedet på Lambertseter, men det er verdens olympiske treningssentre som i all hoved- sak er Jørgenvågs arbeidsplass. Her forteller han om sin hver- dag. – Store deler av året befinner vi oss i et an- net land enn Norge. Treningene og behand- lingene foregår i olympiske treningssentre i USA, Russland, Kazakhstan, Polen, Tysk- land, Kroatia, Ungarn, Østerrike, Bulgaria og Sverige. Jeg har en enorm interesse for – og vilje til – å jobbe med idrettsfysioterapi. Bacheloren min ble bygget opp av kvalitative intervju med trenere, fysioterapeuter og brytere som var på elitenivå, og etter det fikk jeg tilbud om å jobbe med damelandslaget. Nå jobber jeg i all hovedsak med herre- landslaget. I bacheloroppgaven ble jeg opp- merksom på at det er en del skader i idret- ten og at utøverne håndterer disse svært forskjellig. I tillegg ble jeg fascinert av hele idretten fordi det er, etter min mening, ver- dens hardeste idrett, både psykisk og fysisk. Med dette kommer behov for støttepersonell som fysioterapeuter, og det er godt å føle at jeg har en viktig rolle i å få utøverne til å pre- stere og ha det bra. Det er ingen fasitsvar på hva som er en ty- pisk dag på jobben. Likevel handler det mye om å følge opp livssituasjonen, skader eller sykdommer utøverne har. I tillegg er jeg til stede under treningene. Jeg møter alltid en halvtime før. De som har behov, får hjelp med teiping eller lig- nende. På treninger står jeg alltid klar med akutt førstehjelp, og må eksempelvis tejpe kutt, stoppe blødninger, eller utbedre tidli- gere teiping som er revet av. Når vi er i Oslo, jobber jeg i hovedsak fra klokken 8:30-16:00. Når vi er på samlinger i utlandet, kan det bli veldig lange dager, og jeg er ofte på jobb fra klokken sju om mor- genen til ti om kvelden. Da jobber jeg når utøverne konkurrerer, trener eller når det oppstår skader eller annet som krever be- handlinger. Det oppstår ofte nye caser, problemer og utfordringer jeg ikke kjenner til eller har lært så mye om på selve fysioterapeututdan- ningen. Det er blant annet mye problemer med hudsykdommer, utslett (herpes, ring- orm, virusvorter o.l) blant bryterne. De sliter ofte også med skuldre og fingre som går ut av ledd, forstuinger og stressfrakturer. I til- legg er det utfordrende å få et helt team til å fungere sammen, i en individuell idrett. Utøverne presses til det ytterste for å pre- stere på internasjonalt nivå. Det er ekstremt vanskelig å vite når nok er nok, om de har nok trening «i banken» til å oppnå ønskede resultater samt tåle belastningen. Det er nærmest umulig i toppidrett å unngå skader helt, og det er avgjørende at jeg har et tett samarbeid med trenere og utøvere. Som fag- person og fysioterapeut er det viktig at jeg sier og gjør mitt for å holde skadene i sjakk, slik at utøveren får trent mer. Jeg jobber også tett med treneren slik at vi kan legge alterna- tive planer for utøverne. Jeg er godt fornøyd med samarbeidet med landslagssjefen Fritz Aanes. Teamet reiser sammen hele tiden, og det kan oppstå situasjoner hvor det blir noe am- pert, men det er også dette som er en del av det som er spennende med jobben. Jobben er unik. Jeg møter ikke mine pasienter fra tid til annen, men er sammen med dem flere uker i strekk og jeg ser dem hver dag. Det gjør at jeg blir veldig godt kjent med utøverne. Jeg har også lært enormt mye om første- hjelp og teiping, da det ofte oppstår kuttska- der og andre skader på de merkeligste steder. Jobben innebærer naturlig mye reising, og det er utfordrende å få ting til å fungere hjemme. Jeg har fullført første året av Master i fysioterapi ved OsloMet, samtidig som jeg jobber full tid for bryterne. Det hadde ikke vært mulig uten digital undervisning. I tillegg har det vært ekstra utfordrende med koronapandemien. Flere av oss ble smittet. Jeg satt 10 dager isolert på et ho- tellrom i Budapest. Ingen av utøverne klarte dermed å kvalifisere seg til OL. Det var for mange hjerteskjærende, og føles som et ned- erlag for hele laget. I slike situasjoner må jeg gjøre det som er best for teamet; være på plass og motivere slik at vi presterer best mu- lig under VM i Oslo i 2021. Jeg anbefaler denne typen jobb til de som har stor interesse for idrettsfysioterapi. Du får et vidt spenn med forskjellige skader, sykdom og ikke minst verdifulle erfaringer som omhandler det å bli del av og kjent med et helt team. Du blir også kjent med mennes- ker fra hele verden og får innblikk i mange forskjellige kulturer. Jeg anbefaler ikke denne jobben til de som eventuelt har en krevende kjæreste, barn eller andre som er avhengig av deg hjemme. Det blir ofte lange reiser på tre-fire uker. Bare i 2021 har jeg hatt omkring 120 reisedager, sittet 40 dager i karantene og 10 dager i isolasjon på et hotellrom i Budapest.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy