Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 35 Overlege Alexandra Hott ved Sørlandet sykehus ønsket bedre evidensgrunnlag for å anbefale behandling for pasi- enter med patellofemorale smerter. De fleste ekspertene var enige om at operasjon ikke var løsningen. Flere snakket derimot varmt for at smertene var forbigående og ville gå over av seg selv, mens andre behandlet smertene med øvelser. Da primært øvelser for quadriceps og hoftemuskulatur. – Jeg erfarte at smertene til mine pasienter ikke gikk over av seg selv. Jeg ble derfor nysgjerrig på hvilke behand- linger som har effekt. Generelt fant jeg studier med begren- set størrelse og kvalitet. Derfor valgte jeg å gjennomføre en egen studie, sier Hott. Dette fant forskeren Pasientene ble delt inn i tre grupper og Hott har sammen- lignet effekten av øvelser for hofter med øvelser for quadri- ceps eller egentrening. Alle pasientene fikk de samme rå- dene og veiledningen. Alle de ulike treningsformene førte til mindre smerter og bedre funksjon. Det gjaldt også de som gjennomførte egentrening. Det var ikke forskjell mellom gruppene, ver- ken etter tre eller 12 måneder. – De som trente strukturerte øvelser fra fysioterapeut ble sterkere, men økt muskelstyrke førte ikke til mindre smerter eller bedre funksjon. I tillegg var det uventet at de som trente på egenhånd, hadde like gode resultater som de andre, sier Hott. Mer råd og veiledning? Funnene får forskeren til å spørre om veiledning og råd om egentrening bør få større plass i fysioterapien, og at de bør stille spørsmål til hvordan spesifikke øvelser virker i behandlingen. I tillegg mener hun fysioterapeuter bør være forsiktige med å gi råd som kan føre til det Hott betegner som beve- gelsesfrykt. – I forbindelse med studien ga vi ikke råd som «unngå å løpe», «unngå trapper» og «husk knær over tær når du tre- ner», da vi mener dette kan forsterke bevegelsesfrykt hos pasienter. Basert på nyere forskning om patellofemorale smerter er bevegelsesfrykt en viktig faktor. Dermed mener vi pasienter kan klare seg bedre hvis de får råd som mo- tiverer dem til aktivitet og som gjør dem trygge. I tillegg er det viktig at fysioterapeuter tenker bredere enn bare det biomekaniske. Jeg håper at hele fagmiljøet beveger seg den veien, sier Hott. Funnene i studien får henne til å spørre om også andre typer smerter best behandles med blant annet veiledning og egentrening. Knesmerter Råd, veiledning og egentrening like bra som trening med fysioterapeut Veiledning, gode råd og egentrening er vel så effektivt som trening med fysio- terapeut. Hvilke øvelser som velges, har heller ikke stor betydning, viser ny studie om patellofemorale smerter. Det betyr ikke at fysioterapi er unødvendig, mener sykehusfysioterapeut. TEKST Irene Mårdalen FOTO Privat ALEXANDRA HOTT er overlege og har gjennomført studien hvor hun har sett på hva som virker best for patellofemorale smerter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy