Fysioterapeuten 5-2021

36 FYSIOTERAPEUTEN 5/21 Dette mener sykehusfysioterapeuten Anders Östling jobber som fysioterapeut ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus. Han koordinerte og utførte en stor del av kontakten og tre- ningen med pasientene som deltok i studien. Östling mener funnene viser at fysioterapi er viktig, selv om mange ser ut til å klare seg uten jevnlig oppfølging. – Studien sier ikke noe om fysioterapi trengs eller ikke. Den beskriver effekten av noen av de verktøyene vi bruker på patellofemorale smerter. Fysioterapi er ikke bare øvelser og trening. Vurdering, rådgivning og hjelp til selvhjelp er ikke i stedet for fysioterapi. Det er en stor del av fysiote- rapi, sier Östling. Han mener studien gir en indikasjon på hvilke verktøy som kan være nyttige å bruke, og viser til at noen kan ha nytte av jevnlig treningsveiledning, mens andre klarer seg med et kortere behandlingsløp. – Det er mange pasienter med ulike belastningsrelaterte problemer som kun trenger vurdering og god informasjon om tilstanden sin, samt rådgivning om hvordan de skal håndtere den, før de klarer seg på egenhånd, sier Östling. Han påpeker samtidig at det ikke er noe fasitsvar, og at pasienters behov for oppfølging alltid må vurderes indivi- duelt. Hvem som trenger hva, avhenger blant annet av gra- den av smerter, varigheten på problemet og hvor mange plager pasienten har (kormobiditet). – Studien gir ikke tydelige svar på om det er behov for lang eller kortvarig behandling, eller hvor hyppig pasienter skal få hjelp. Den indikerer at valg av øvelser ikke er avgjø- rende. Min erfaring er at gode resultater ofte oppnås når terapeut og pasient sammen finner gode løsninger. Løs- ninger som gjør at pasienten blir trygg og stoler både på seg selv og på rehabiliteringen, slik at den fortsetter etter endt oppfølging, sier Östling. Han mener studien er viktig, blant annet fordi fysiote- rapeuter kan være trygge på at det finnes flere veier til mål, samt at det ikke er en fast oppskrift. – I noen deler av landet er fysiotilbudene begrenset og terapeutene har ofte kun én konsultasjon per pasient. Stu- dien viser at også kort oppfølging kan være et godt tilbud, og at terapeuten kan kjenne seg tryggere på at det pasien- ten får er adekvat oppfølging, sier Östling. Han ønsker mer forskning som ser på kombinasjonen av øvelser og lengde på intervensjoner. I tillegg mener han det hadde vært interessant å se på fysioterapeutens rolle, spesielt i forbindelse med pandemien. – Hvor god effekt har for eksempel digital veiledning sammenlignet med fysisk oppmøte. Kan en pasient fra et sted i landet følges opp digitalt av en terapeut fra et annet sted, og fortsatt få like god effekt som ved fysiske konsul- tasjoner? Det er spørsmål jeg tenker vi bør forske mer på, sier Östling. Les mer om studien på side 75. VEILEDNING er minst like viktig som øvelser. Undersøkelse må likevel gjennomføres.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy