Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 45 www.contourdesign.no Det har gått mer enn ett år siden vi omgjorde hjemmene våre til arbeidsplasser. Nå begynner vi omsider å komme tilbake til våre vanlige kontorer igjen. Du tilpasset deg, du la dine behov til side, og du gjorde det beste du kunne ut av hjemmearbeidsplassen. Men kanskje du glemte kroppen din oppi det hele? Når du nå går mot en ny normal, fortjener du også en ny og sunn arbeidsstasjon, ikke sant? Contour Design hjelper kontorarbeidere med å få en bedre arbeidsplass og sikrer god ergonomi på jobb. Gjør noe bra for kroppen din og skaff deg RollerMouse i dag. Kroppen din fortjener det! DU GJORDE DET! DU FORTJENER DET! Nekrolog - Ellen Marie Ekeli 23.09.1973 – 29.07.2021 Ellen døde naturlig, men svært uventet 29. juli 2021. Det er uvirkelig og uendelig trist at hun ikke lenger er blant oss, og at hun gikk bort så altfor tidlig. En korridor og et nabokontor uten Ellen kjennes tomt. Ellen jobbet som en av to hovedveiledere ved Oslo universitetssykehus HF. Gjennom mange år utviklet og forbedret Ellen, og nærmeste hovedveilederkollega, modellen vi har for veiledning av studenter ved syke- huset. Dette i nært samarbeid med kliniske veiledere, studenter, seksjonsledere for fysioterapi, samt kontaktlærere ved OsloMet - storbyuniversitetet. At hovedveilederne har et overordnet ansvar for veiledning av 10-12 studenter i hver studentperiode sikrer gode refleksjoner og god faglig og personlig utvik- ling for studentene. Ellen møtte studentene med ydmykhet og tydelighet. Hun utfordret dem til å finne ut av problemstillinger og hjalp dem til å finne sin terapeutiske trygg- het. I tillegg ga Ellen de kliniske veilederne den støtten og tilbakemeldingene de trengte i sin oppfølg- ning av de samme studen- tene. Ellen var med å tydelig- gjøre hvor viktig veiledning er som fag og vi var alle stolte av kvaliteten på studentpraksi- sene fremtidens fysioterapeuter fikk hos oss på Oslo Universi- tetssykehus. For dette flotte arbeidet mottok hovedveilederne sykehu- sets utdanningspris i 2019. Ellen jobbet kontinuerlig for å være i sta- dig utvikling både som fysioterapeut og vei- leder. Hun likte å lære og hun likte å utfordre seg selv. Hennes proaktive holdning bidro til at hun kunne være i utvikling i samme stilling selv etter 20 år. Hun hadde et svært tett samarbeid med sin nærmeste hovedvei- lederkollega og de gjorde hverandre gode. For oss som ikke var studenter var hun først og fremst Ellen, det gode, rause mennesket som alltid tok seg tid til den praten som var nødvendig. En som delte, lyttet og forsto. En som løste krevende floker med nennsomhet, klokskap og empati. Ellen så menneskene rundt seg i stort og smått. Hun delte mye om sin sønn som hun var så utrolig stolt av. Gjennom dette fikk vi innblikk i gleden over å glede oss over andre. For oss seksjonsledere har samarbeidet med henne vært utrolig viktig og det har sikret en god integrering av studentoppfølgningen i hver enkelt seksjon. Ellen var ikke bare en god kollega, men også en venn som stilte opp for oss. Det kan bli en utfordring å gå videre for mange av oss. Seksjonslederne for fysioterapi ved Oslo universitetssykehus HF

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy