Fysioterapeuten 5-2021

FYSIOTERAPEUTEN 5/21 79 Mjaaland TA,og Bård Fossli Jensen BF: Kommunikasjon med pasienter Universitetsforlaget, 2020 191sider 329 kr ISBN 978-82-15-04601-3 Boken «Kommunikasjon med pasienter» er skrevet av to svært dyktige klinikere med stor faglig tyngde og klinisk erfaring innen arbeid med kommunikasjon. De har ikke bare publisert mengder med artikler som omhandler kommunikasjon, men sitter også på en solid klinisk bakgrunn som gjør at for- fatterne kan by på gode kliniske eksempler når teorien presenteres. Det skal også sies at deres spesialiser- ing innen kommunikasjon kommer tydelig frem da boken er svært velformulert og strukturert. Boken flyter stort sett godt, sett bort i fra henvisninger til andre steder i boken som til tider fikk meg som leser til å bla frem og dermed miste noe av flyten. Dette var periodevis forstyrrende, men samtidig noe jeg fort la fra meg da jeg innså at det er en god grunn til at boken er delt opp i temaer slik den er. Når jeg nå har lest boken fra perm til perm, inkludert hopping frem-og-tilbake, er jeg under den oppfat- ning at boken i fremtiden vil være et nyttig oppslagsverk når jeg møter kasuistikker hvor kommunikasjonen er mer utfordrende enn forventet. De kliniske eksemplene med grundige forklaringer gjør dette svært effektivt, forklarende og enkelt for meg som kliniker. Boken tar for seg ulike kommunikasjons- metoder underbygget av kliniske eksempler med grundige forklaringer til hvorfor metodene anses som hensiktsmessige i klinisk praksis. Samtidig som boken formid- ler kommunikasjonsfaget på en ryddig måte, virker det dessverre tidvis som en salgsan- nonse for forfatternes egen foredrag- og kursvirksomhet gjennom stadig referanse til gjennomgåtte kasuistikker fra kurs og reaksjoner fra kursdeltakere. Selv om dette kan oppleves som negativt, gir det også et inntrykk av hvilken påvirkning forfatterne har hatt på klinikere rundt i Norge gjennom å formidle faktiske eksempler fra klinisk praksis. De fleste av eksemplene er tatt fra AMK og medisin/legekasuser, da dette er felt hvor forfatterne jobber og kurser klinikere. Til tross for manglende eksempler fra fysioterapeuters perspektiv eller møte med pasienter, gjør detaljert informasjon og faglig sterke begrunnelser for metodene at det er lett å overføre metodene til egne kliniske erfaringer. Dette kan selvsagt også ha noe med at kommunikasjon og veiled- ning i hvordan møte pasienter er noe som også dekkes i utdanningen som fysiotera- peut, og til dels være personlighetsbetinget. Når det er sagt, så vil man aldri bli utlært, og denne boken var definitivt med på å øke bevisstheten min rundt hvordan jeg faktisk møter pasienter og pårørende, og hvorfor det er viktig for å oppnå gode resultater på en effektiv måte samtidig som pasient- en føler seg ivaretatt. Mange av metodene som presenteres i boken vil trolig kunne oppleves som selv- forklarende og som en naturlig del av hvordan man kommuniserer med andre, men den har uten tvil fått meg til å reflektere over hvorfor jeg møter og kommuniserer med pasienter slik jeg gjør, samtidig som den har tilført nye metoder jeg definitivt vil bringe med meg inn i mitt kliniske arbeid. Jeg vil derfor anbefale boken til fysiote- rapeuter som ønsker å øke sitt repertoar innen kommunikasjonsmetoder, til tross for manglende eksempler fra fysioterapi da den gir gode beskrivelser for hvordan implemen- tere metodene og hensikten bak metodene. Vetle Osenbroch Kallevik (BSc, MNFF, MCSP). Fysioterapeut v/OUS Rikshospita- let, MSc Cardiorespiratory physiotherapy student v/University College London Bok: Kommunikasjon – nøkkelen til gode resultater? www.follofuturafysio.no | www.alfacare.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy