Fysioterapeuten 5-2022

16 FYSIOTERAPEUTEN 5/22 Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er fornøydmed rammen etter årets takstoppgjør, menmisfornøydmed fordelingen. TEKST Øystein Eian fysioterapeuten@fysio.no 1. juli trådte nye satser i kraft for avtalefysioterapeutene. NFF ønsket i år som i fjor et ekstra løft for allmennfysioterapeutene i takstoppgjøret. – Etter langtrukne forhandlingsrunder for å bli enige om rammen er vi relativt godt fornøyd med det endelige resultatet. Vi mener derimot at fordelingen ikke er bra. I tillegg burde staten tatt mer hensyn til våre krav utenfor rammen, som for eksempel å oppjustere skjevfordeling av takster gjennom flere år, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF. NFF og PFF gikk fra forhandlingene 15. juni valgte NFF og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) å forlate takstsamtalene i protest. – Vi oppfattet tilbudet som et politisk diktat hvor man ikke har tatt hensyn hverken til kommunenes behov for bredde i kompetanse eller NFFs og PFFs innspill om å gi allmenfysioterapeutene et økonomisk løft. Vi ønsket å gi takstene A3a, A9a og A8a samme kronepåslag. Statens tilbud var et kronepåslag som var 33 prosent høyere for manuellterapeuter enn for allmennfysioterapi, noe som vil øke den kronemessige forskjellen ytterligere, sier forbundsleder Lund. Norsk Manuellterapeutforening (NMF) ble igjen og signerte forhandlingsresultatet. Samarbeid frem til et punkt Organisasjonen tar æren for sluttresultatet. – Alle tre organisasjonene samarbeidet godt frem til vi skulle fordele rammen. Deretter var uenigheten mellom NMF på den ene siden og oss og PFF på den andre stor. Det er trist at NMF beskylder oss og PFF for å ta penger fra manuellterapeutene. Det stemmer ikke, sier Lund. Hun presiserer at mange av NFFs medlemmer er manuellterapeuter. – Vi ønsker selvsagt at manuellterapeuter – i likhet med alle våre medlemmer – skal få godt betalt for sitt arbeid. Manuellterapeutene ville fått en god økning med vår fordelingsnøkkel. Det ville også andre spesialister og allmennfysioterapeutene fått. I tillegg ville vi sørget for at norske kommuner i bedre grad får det mangfoldet i kompetansen pasientene trenger, sier Gerty Lund. n Uenighet om fordeling i takstoppgjøret NFF-REPRESENTANTER Gerty Lund og Per Olav Moberg Peerson har vært henholdsvis leder og nestleder i forhandlingsdelegasjonen. Foto: Irene Mårdalen. Å vite hvor lang tid en sene bruker på å repareres, er vanskelig. Nå har en dansk forskergruppe ved hjelp av museforsøk utforsket senevevet for å finne en løsning. Forskerne har funnet ut at postbud i form av bitte små ballonger – også kalt vesikler – kan gå fra celle til celle i senevevet og levere pakker med proteiner som er med på å rydde opp i senevevet etter en dag med aktiviteter og belastning på senen, skriver Forskning.no. Funnene kan gi oss en bedre forståelse av hvordan man kan identifisere idrettsskader tidligere i prosessen, skriver nettstedet. Studien tyder også på at de små boblene ser ut til å følge en fast døgnrytme. Forskere: Døgnrytmen kan påvirke belastningsskader Fakta: Takstoppgjøret 2022 • Helse- og omsorgsdepartementet tilbød en ramme på 122 millioner kroner. • Driftstilskudd, avsetning til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og takster økes med 4,48 prosent fra 1. juli 2022. Det tilsvarer en kostnadskomponent på 6,46 prosent og en inntektskomponent på 3,84 prosent. • Driftstilskuddet fra 1. juli er på 496.800 kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy