Fysioterapeuten 5-2022

20 FYSIOTERAPEUTEN 5/22 Kommunene fikk 22 flere fysioterapiårsverk fra 2020 til 2021, viser SSB-tall. Siden 2015 er det blitt nærmere 500 flere. TEKST Øystein Eian fysioterapeuten@fysio.no Statistisk sentralbyrå offentliggjorde i juni Kostra-tall som viser fysioterapidekningen i landet i 2021. Kostra står får kommune-statrapportering. Samlet var det 5.184,7 fysioterapiårsverk i kommunene i fjor, ifølge SSB-tallene. Da er alle avtaleformer slått sammen: fastlønnede, fysioterapeuter med tilskudd og turnusfysioterapeuter. Økningen i dekning er på 0,43 prosent – eller 22 fysioterapiårsverk – fra 2020 til 2021. Veksten kommer i fastlønnede årsverk: 16,4 i tallet. Antallet årsverk med tilskudd økte med 2,3 og turnusfysioterapeuter med 3,3. Endringene er for små til å gi utslag på fysioterapidekningen per 10.000 innbyggere, som er en annen målestokk SSB benytter. Dekningen var i 2021 på 9,6 årsverk per 10.000 innbyggere nasjonalt. Det samme som i 2020. Nesten 500 flere årsverk på seks år Fra 2015 til 2021 har antallet årshjemler i norske kommuner, både ansatte og fysioterapeuter med driftsavtaler, økt med 495 årsverk. Det er en oppgang på 10,5 prosent. – Dette har ikke kommet av seg selv. Hvert år kjemper vi for flere driftstilskudd og for å opprettholde og øke antallet stillinger i norske kommuner, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Lund sier veksten i årsverk er mulig fordi NFF har tillitsvalgte, kontaktpersoner og regionledere i hele landet. – Disse gjør en formidabel jobb gjennom hele året. Uten den innsatsen er jeg redd statistikken hadde sett annerledes ut, sier Lund. Jobber for å styrke fysioterapi Forbundslederen forteller at en fysioterapeut i snitt koster under 500.000 kroner i året for en kommune. – Dette er fysioterapeuter som oftest er bosatt i kommunen og dermed også bidrar til skatteinntekter, sier Lund. Hun legger til at NFF kontinuerlig jobber for å styrke fysioterapi i kommunehelsetjenesten, slik at pasienter får det tilbudet de trenger, når de trenger det, uavhengig av hvor de bor. n Svakt bedre fysioterapidekning BLIR FLERE En fysioterapeut koster i snitt under 500.000 kroner i året for en kommune, ifølge NFF. En forskergruppe i USA har undersøkt om tilskudd av D-vitamin kan forebygge beinbrudd hos friske. De 26.000 deltakerne i studien, halvparten kvinner og halvparten menn i alderen 50-55, fikk enten et daglig tilskudd med D3-vitaminer, omega-3 fettsyrer eller en kombinasjon av begge deler. Den siste gruppen fikk placebo. Rundt 1.500 deltakere pådro seg beinbrudd i løpet av en femårsperiode. Det var like mange brudd blant de som fikk vitamintilskuddet, som de som fikk placebo, skriver Forskning.no. Funnene i studien er i tråd med det eksisterende kunnskapsgrunnlaget som tyder på at ekstra D-vitamintilskudd i en generell frisk befolkning ikke ser ut til å vise bruddforebyggende effekt, forteller seniorforsker Kristin Holvik ved Folkehelseinstituttet til Forskning.no. Hun legger til at et daglig tilskudd av D-vitamin i kombinasjon med kalsium kan forebygge brudd hos eldre. Forskere: Tilskudd av D-vitamin hindrer ikke beinbrudd hos friske

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy