Fysioterapeuten 5-2022

46 FYSIOTERAPEUTEN 5/22 Folkehelsen skranter for altfor mange. Enigheten omutfordringene er bred på tvers av alle politiske partier og andre helseaktører. Norsk Fysioterapeutforbund har et ansvar for å være ledende og ta en ansvarlig stemme i debatten. Under Arendalsuka satte vi utfordringsbildet på kartet med et eget arrangement, hvor statssekretær EllenRønning- Arnesen (Ap), leder i Overlegeforeningen, Ståle Clementsen, og lokalpolitiker Cecilie Lindberg (H) deltok. I tillegg ble temaet debattert på en rekke arrangement i løpet av uka. Norsk Fysioterapeutforbund sitter med noen av svarene til bedre folkehelse. Fysioterapeuter fra nord til sør – generalister og spesialister i kommuner, stat og selvstendig næringsdrift – gjør hver dag folkehelsen bedre. Samtidig opplever vi press på våre tjenester. Tiltak vi vet fungerer, foreslås redusert og nedlagt. Derfor må vi stå opp for vår profesjon. Det fortjener pasientene. Vår kunnskap er ikke nødvendig bare i tradisjonell fysioterapi. Jeg mener vi i langt større grad enn det som nå er tilfelle, må være representert når utbyggingsplaner og planlegging av infrastruktur i kommuner, fylkeskommuner og stat står på ulike sakskart. Jeg ønsker derfor å fortsette å synliggjøre vår kunnskap ovenfor blant annet disse miljøene, samt ovenfor sentrale politikere, byråkrater og andre aktører som er naturlige for oss å snakke med og samarbeide med. For vi har kompetanse om hva som skal til for at folk flest skal være mer aktive, enten det dreier seg om å bygge ny skole, motivere barn med spesielle utfordringer, bistå barne- og ungdomsskoleelever og ikke minst elever i videregående skole, støtte psykisk syke – ja, for å si det litt pompøst: jobbe med forebygging fra vugge til grav. Under Arendalsuka ble det også tydelig at vi har en sentral og viktig rolle som forvaltere av offentlig helsetjeneste. Derfor må vi våge å tenke nytt. Vi må samhandle med andre og bidra til at pasientene blir mer aktive deltakere i sitt eget liv og samfunnet som helhet. Det er for mange første skritt til bedre psykisk helse, og det igjen kan bidra til økt fysisk aktivitet i hverdagen. Fysioterapeuters unike kompetanse gjør at vår profesjon står som en bauta i kampen for bedre folkehelse. Det vet alle dere som leser dette, og nå er jammen sentrale politikere og myndigheter i ferd med å få opp øynene for vår kompetanse også – en kompetanse samfunnet har behov for. Det er sjelden jeg har opplevd at så mange representanter for de ulike partiene er så enige som de har vært om temaet «Folkehelse» som under Arendalsuka. Prat alene skaper ikke resultater. NFF har gjennom hele Arendalsuka sagt at nå må vi begynne å samarbeide på tvers av politikk og fagfolk i langt større grad. Det var det også stor enighet om. Vi skal ta alle på ordet! Allerede i høst møter jeg en rekke sentrale politikere og andre aktører innen offentlig helsetjeneste, for at vi sammen skal finne løsninger som passer for fremtiden. Forbundslederen har ordet: Vi har en viktig stemme for bedre folkehelse Innholdet på side 46-47 er produsert og levert av Norsk Fysioterapeutforbund. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kirkegata 15, postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo Tlf. 22 93 30 50. Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no FORBUNDSLEDER Gerty Lund, Mellomskarva 16, 1350 Lommedalen Tlf. 414 63 253, gl@fysio.no GENERALSEKRETÆR Stian Rugsveen Engen, 997 00 061, sre@fysio.no SEKSJON KOMMUNIKASJON Kommunikasjonsleder: Irene Mårdalen Tlf. 977 99 603, im@fysio.no Gerty Lund Forbundsleder DEBATT Forbundsleder Gerty Lund NFF, leder av Overlegeforeningen, Ståle Clementsen, utvalgsleder Cecilie Lindberg (H) Asker kommune og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy