Fysioterapeuten 6-2018

12 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 AKTUELT – Dette er et skritt i retning av mindre lønnsforskjeller mellom fysioterapeuter, sier Merete Tønder, leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no FAGGRUPPELEDEREN slår fast at det alt for lenge har vært for store inntektsforskjeller blant selvstendig næringsdrivende fysiote- rapeuter. Tønder beskriver lønnsgapet som har utviklet seg mellom psykomotorikere og manuellterapeuter som unaturlig og usunt. Hun er fornøyd med årets oppgjør, hvor NFF gikk til forhandlingsbordet med utjev- ning som mål. – Psykomotoriske fysioterapeuter fikk så god økning som mulig ved dette oppgjøret, og prosentvis mer enn manuellterapeutene, sier Tønder. – På det jevne Leder i Faggruppen for manuellterapi, Ve- gard Ølstørn, synes at hans medlemmer har kommet greit ut av årets takstforhandlinger, og betegner resultatet som «på det jevne». – Vi har fått en økning på våre takster, i tillegg til at det er innført en ny takst for kort pasientkonsultasjon, noe som har vært et- terlengtet. Totalt sett vil dette oppgjøret føre til økt omsetning for manuellterapeuter, sier Ølstørn. – Samtidig som vi også ser en økning i kommunikasjonstakstene vil jeg generelt sett si at dette var et oppgjør på det jevne, legger han til. – Unaturlig og usunt lønnsgap NFF-leder Fred Hatlebrekke er godt fornøyd med forbundets gjennom- slagskraft i årets takstoppgjør. Hovedkravet var inntektsutjevning. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no – NFF ØNSKET en utjevning for å få til et løft for generalistene. Med oss inn i for- handlingene hadde vi et sterkt mandat fra spørreundersøkelsen som er gjennomført blant medlemmene. Mandatet var foran- kret i både Næringspolitisk råd og for- bundsstyret, sier Hatlebrekke. Strukturendring på takstene og et kro- nebeløp til generalistene var NFFs fanesa- ker i oppgjøret. – Vi får nå en gjennomgang av hva fysio- terapi skal være. Det er på høy tid, ettersom begrensningene i forskriftens paragraf fire ikke harmonerer med dagens fysiotera- pivirkelighet. Metodefokus må vekk, slår Hatlebrekke fast. – Fysioterapibegrepet må åpne for nytt innhold som er i tråd med nyere forskning. God fysioterapi bør ikke beskrives i statiske behandlingsformer, og det må være opp til fagpersonen å velge hva som er adekvat be- handling, utdyper han. På dette området blir det gjennomført en høringsrunde i løpet av høsten. Vanlig- vis blir det enighet om endringer i takst- forskriften i løpet av forhandlingene, men Sivilombudsmannen har vurdert at en hø- ringsrunde er rett vei å gå. Et takstoppgjør for generalistene LØNNSFORSKJELLER - Vi betaler samme kontingent, har samme grunnutdanning og videreutdanning. Da er det vanskelig å akseptere at manuellterapeuter tjener mer enn psykomotorikere, sier Merete Tønder, leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Foto: Kai Hovden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy