Fysioterapeuten 6-2018

14 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 AKTUELT Fysioterapikongressen 2018 har fått veldig gode tilbake- meldinger. Men antallet delta- kere og sponsorer ble lavere enn antatt og kostnadene høy- ere. Resultat: Et underskudd på over en million kroner. TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg dl@fysio.no ETTER en svært populær første kongress i 2015 med 915 deltakere, ble det budsjettert med 1.200 deltakere på årets kongress. Det endte imidlertid på 1.022, men ikke alle be- talte full pris. Den samme optimismen lå til grunn for beregningen av inntekter fra utstillere og sponsorer. Her ble det budsjettert med i overkant av 1.5 millioner kroner, men resul- tatet ble nesten bare halvparten; ca. 775.000 kroner. Underskuddet har også fått konsekvenser for sekretariatet, blant annet ved at en stil- ling blir holdt vakant ut 2018. Ifølge evalu- eringsrapporten om Fysioterapikongressen 2018, er det mer realistisk med et deltaker- tall på rundt 800. Økonomisk risiko – Så store arrangementer, med høy faglig og teknisk kvalitet, vil alltid innebære en viss økonomisk risiko, sier NFFs generalsekre- tær Elin Robøle Bjor til Fysioterapeuten. Hun har ikke noen annen forklaring på underskuddet enn at man feilberegnet mu- lighetene for en økning i antall deltakere og Vellykket kongress – stort underskudd KONGRESSER – Så store arrangementer vil alltid innebære en viss økonomisk risiko, sier NFFs generalsekretær Elin Robøle Bjor (th). Her sammen med prosjektleder Aslaug Skuladottir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy