Fysioterapeuten 6-2018

16 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 AKTUELT Hjertesenter legges ned og ortopedi bygges opp. Det får også konsekvenser for fysiote- rapeutene ved LHL-sykehuset. TEKST Kristine Askvik FOTO Silje Katrine Robinson fysioterapeuten@fysio.no LHL kutter kraftig i antall hjerteoperasjoner. Årsaken er lavere etterspørsel. Kirurgene opererte tidligere opp mot 1.400 pasienter årlig ved LHL-sykehuset på Feiring. Nå er det redusert til rundt 200 operasjoner i året. – Kostnadene var de samme, men inn- tektene gikk ned. Det er ikke lenger like stor etterspørsel etter åpen hjertekirurgi, sier Pål Jeroen Husby, klinikksjef ved LHL-sykehu- set Gardermoen. Nye metoder for hjerte Han forklarer nedgangen i etterspørsel blant annet med at det i dag er flere nye metoder innen hjertekirurgi, som å gå inn med kate- ter via lysken eller armen. Nå har LHL tak- ket nei til ny avtale om åpen hjertekirurgi med Helse Sør-Øst. I stedet vil sykehuset satse på gastrokirur- gi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, kar-kirurgi og ortopedi. Sykehuset vil fortsatt gjøre noen hjerteoperasjoner, men det vil ikke være pasienter på oppdrag fra Helse Sør- Øst, men for eksempel forsikringspasienter. – Vi vil ha tilbud om hjerteoperasjoner ut høsten. Etterspørselen vil avgjøre om dette vil bli videreført, sier Husby. Kutter sykepleierstillinger Sykehuset har sendt ut totalt 36 oppsigelser som følge av nedbemanningen. 26 av disse var sykepleiere, opplyser kommunikasjons- sjef Martin Steen i LHL. Så drastisk ble det ikke for fysioterapeutene, men også her blir det kutt. I underkant av tre årsverk forsvin- ner. Ved Klinikk for kirurgi og Klinikk for hjertemedisin går det fra 2,1 til 0,7 årsverk, ved hovedkontoret fra ett til 0,6 årsverk og fra 14,7 til 13,7 ved Klinikk for rehabilite- ring og livsstilsmedisin. – Nedskjæringene er spesielt uheldig ved Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedi- sin. Der skal vi nå gjøre mer, men med færre folk. Det blir utfordrende å holde en like høy kvalitet på tjenestene vi skal tilby, sier Ulla Pedersen. Hun er hovedtillitsvalgt for fysio- terapeutene i LHL. Det har vært noen måneder med mye endring og usikkerhet for de ansatte ved det nye sykehuset. – Vi har stått i to ulike prosesser samtidig. Det har vært både strevsomt og mye iver rundt det å flytte til et nytt sted. Samtidig har vi vært midt i en nedbemanningspro- sess. Det er utfordrende å skape en god og motiverende arbeidsplass samtidig som det pågår nedbemanning, sier Pedersen. Skåne pasienter Men hun understreker at alle kolleger har prøvd å gjøre det beste ut av det, ved å skåne pasientene slik at de får en god og positiv opplevelse under sykehusoppholdet. Hun forteller at det ligger i ryggmargen til de an- satte å ville gjøre en forskjell for pasientene. – Det gjelder uansett om de er på medi- sinsk eller kirurgisk klinikk, eller om de er deltakere på et rehabiliteringsopphold, sier Pedersen. Fra høsten blir det tre færre årsverk innen fysioterapi, men ingen må gå. – Det var flere fysioterapeuter som sluttet i løpet av perioden, så det ble ikke nødven- dig med oppsigelser. Det er jeg glad for, sier Pedersen. Behov for tilpasset rehabilitering For hjertepasientene er det lettere å ha vei- ledning i grupper, men når det gjelder lun- gepasienter er det behov for mer individuelt tilpasset oppfølging. – Her har vi alt fra spreke astmapasienter til personer med alvorligere sykdomsgrad og svekket funksjonsnivå, eksempelvis de som venter på lungetransplantasjon, sier Pedersen. Hun mener derfor at det vil være behov for flere fysioterapeuter ved sykehuset om antallet lungepasienter økes. Det samme gjelder en økning innen ortopedi. Forsikring og fristbrudd LHL vil nå satse sterkt på ortopedi, fra min- dre inngrep i hender og føtter til proteser og ryggoperasjoner. Dette vil være forsikrings- Store endringer ved LHL-sykehuset Gardermoen Fakta LHL-sykehuset Gardermoen n Glittreklinikken og Feiringklinikken er slått sammen til LHL-sykehuset Gardermoen,som ble offisielt åpnet 7. juni. Sykehuset tilbyr rehabilitering til hjerte-, lunge- og kreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgi og invasiv kardiologi. I tillegg kommer nye medisinske og kirurgiske tjenester. Hjertesenteret skal legges ned, og antall hjerteoperasjoner vil bli kraftig redusert. Et stort antall sykepleierstillinger blir kuttet grunnet nedlegging av hjertesenter. Sykehuset har redusert antall fysioterapeutstillinger med tre årsverk. Det har ikke vært nødvendig med oppsigelser. LEDER FYSIOTERAPEUTENE Ulla Pedersen er tillitsvalgt for alle fysioterapeutene i LHL.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy