Fysioterapeuten 6-2018

18 FYSIOTERAPEUTEN 6/18 AKTUELT Fysioterapeuter i Oslo opple- ver stadig mer press mot av- taler om arbeidstid, turnus og fleksitid. Tillitsvalgte i Bydel Østensjø tok opp kampen om fleksitid for fysioterapeutene – og vant. TEKST og FOTO Andreas Witzøe fysioterapeuten@fysio.no SIDEN bydelene Manglerud, Bøler og Øst- ensjø i Oslo ble slått sammen i 2004 har fysioterapeutene og ergoterapeutene vært organisert i samme avdeling i nye Bydel Øst- ensjø. Den gang ble det vurdert som mest hensiktsmessig å beholde fleksitid for begge yrkesgruppene. Men våren 2017 ble det opprettet to nye fysioterapeutstillinger i bydelen, i tillegg til to allerede opprettede nye ergoterape- utstillinger. Disse skulle i motsetning til de allerede eksisterende ergo- og fysiotera- peutstillingene organiseres direkte under hjemmetjenesten, og fikk dermed ikke bru- ke fleksitid. – Stillingene fikk ikke fleksitid da de ble opprettet, slik de andre fysioterapeutene i bydelen hadde. Årsaken var at de nyansatte skulle bli en del av bydelenes nye tverrfaglige team, sier hovedtillitsvalgt i bydelen, Tanja Bjarkøy. Administrasjonens argument var at det var viktig at terapeutene var til stede på hjemmesykepleiens morgenmøte klokken 08.00 for å sikre tverrfaglig sammensetting. Bortkastede morgenmøter Ved opprettelse av de nye stillingene ble verken tillitsvalgt Tanja Bjarkøy eller varatil- litsvalgt Siv Johanne Angell Veglo tatt med i diskusjonen rundt stillingsbeskrivelse eller arbeidstidsordninger. – Vi burde absolutt vært en del av denne prosessen, men vi ble rett og slett overkjørt, sier Bjarkøy. De nyansatte fysioterapeutene hadde frem til de begynte i stillingene vært vika- rer i bydelens ergo- og fysioterapitjeneste, og var vant med at de hadde fleksitid. Det viste seg raskt at morgenmøtene med hjem- mesykepleien var bortkastet for de nyansatte terapeutene. – Dette var ikke møter hvor det foregikk en informasjonsutveksling med rom for tverrfaglig diskusjon. På morgenmøtene var det kun fordeling av arbeidsoppgaver til pleierne i hjemmesykepleien. Noe mer var det ikke tid til, sier Veglo. Bra for brukere og ansatte Det ble starten på en lang kamp mellom til- litsvalgte, ansatte og administrasjonen for å gi fleksitid til alle ergo- og fysioterapeutene i Bydel Østensjø. – Rigid arbeidstid gir lite spillerom for ansatte. Man har ifølge arbeidsmiljøloven rett på tilrettelagte arbeidstidsordninger, men i dette tilfellet var ikke bydelen særlig tilretteleggende. Fleksibilitet i en stressende arbeidshverdag vil gagne både brukerne av tjenesten og de ansatte, sier Bjarkøy. Høsten 2017 ba tre hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet, Ergoterapeutene og NFF om et møte med administrasjonen for å diskute- re endret arbeidstidsordning og innføring av fleksitid også for de nyansatte terapeutene. – For oss er fleksitiden helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre arbeidet vårt på en god måte. Man kan ikke bare forlate en pa- sient fordi arbeidstiden er over, sier Bjarkøy. De tillitsvalgte nådde ikke fram med sitt Kampen om fleksitid VANT Hovedtillitsvalgt Tanja Bjarkøy (t.v.) og varatillitsvalgt Siv Johanne Angell Veglo i Bydel Østensjø har kjempet for fleksitid for fysioterapeuterne i bydelen. Man kan ikke bare forlate en pasient fordi arbeidstiden er over.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy