Fysioterapeuten 6-2018

FYSIOTERAPEUTEN 6/18 5 aktuelt For første gang er det gjen- nomført en effektstudie på psykomotorisk fysioterapi. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no FORSKERNE er overrasket over at behand- lingen så ut til å ha effekt allerede etter seks måneder. – Dette er pasienter som skårer lavere enn normalbefolkningen på livskvalitet. Det er flott at de oppgir både bedre livskvalitet, mindre smerte og bedre selvbilde etter psy- komotorisk fysioterapi. De er mer herre eller dame over eget liv, sier førsteforfatter Astrid Bergland. Hun er professor i fysioterapi ved Fakultet for helsefag ved Oslomet. Bergland og to andre forskere ved Oslo- Met publiserte nylig den første randomi- serte kontrollerte effektstudien innen psy- Overrasket over rask effekt av psykomotorisk fysioterapi GLADE De tre forskerne ved OsloMet, Cecilie Fromholt Olsen, Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt, gleder seg over at pasientene i studien deres oppga mindre smerter og at de mestret livet bedre etter psykomotorisk fysioterapi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy