Fysioterapeuten 6-2019

10 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 AKTUELT Forbundslederkandidat Gerty Lund ville hatt NFF på banen da helseministeren listet opp operasjoner som sykehusene bør slutte med eller gjøre min- dre av. Og der fysioterapi ofte er et bedre alternativ. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no I TILLEGG vil hun jobbe for at fysioterapeuter skal kunne overta oppgaver som fastleger, ortopeder og sykepleiere gjør i dag, såkalt oppgaveglidning. Videre at fysioterapeuter med driftstilskudd hegner om kvaliteten i tjenesten – før det stilles spørsmål ved kost versus nytte. – Greit med endring etter seks år – Å få vervet som forbundsleder er noe jeg vil og har hatt lyst til i mange år. Jeg er stolt over å være fysioterapeut og vil påvirke for- holdene, sier Lund. Hun stilte også til valg i 2013, da nåvæ- rende leder Fred Hatlebrekke ble innstilt av valgkomiteen. – Den gangen valgte jeg å trekke mitt kandidatur, siden det da hadde vært en del uro blant de privatpraktiserende medlem- mene i forbundet. Jeg tenkte at NFF nok var tjent med en forbundsleder fra privat prak- sis. Men jeg trakk meg ikke med lett hjerte, og det var ikke fordi jeg ikke ønsket vervet, sier Lund. Nå mener hun at det kan være greit med endring etter seks år med Hatlebrekke ved roret. – Usynlige i samfunnsdebatten Gerty Lund var medlem av NFFs sentral- styre fra 2008–2011, men har siden ikke hatt noen sentrale verv. Hun er i dag seniorråd- giver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus. Lund sier at hun har tro på fysio- terapi som fag, samtidig som hun tenker at faget er blitt litt usynlig i samfunnsdebatten og mediene. – Helseministeren var nylig på banen i forbindelse med sykehustalen og listet opp 17 operasjoner eller behandlinger som sy- kehusene bør slutte med eller trappe ned på fordi de har liten effekt. For mange av dem var det fysioterapi som bør gis isteden. Her Ønsker synligere NFF og nye oppgaver GERTY LUND vil jobbe for flere og nye oppgaver for fysioterapeutene, og jobbe med kvalitet i tjenesten hos avtalefysioterapeutene, om hun blir valgt til ny forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy