Fysioterapeuten 6-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 AKTUELT I Region Nord er det kamp om regionledervervet. I de fire andre regionene går det mot gjenvalg. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbk@fysio.no I REGION Nord kjemper to personer om å bli regionleder for landsmøteperioden 2020 til 2023. De er Robert Grønbech og sittende regionleder Hans Leo Dagsvik. I regionene Vest, Midt og Sør-Øst stiller henholdsvis Aslaug Kleiveland, Ann-Elin Myklebust og Sissel Hovland til gjenvalg. Der har de ingen motkandidater. I Region Osloområdet har valgkomiteen innstilt på gjenvalg av Karianne Bruun Haugen. Her får Fysioterapeuten opplyst at det var flere kandidater inne i bildet, men at disse har trukket sitt kandidatur. Da Fysioterapeuten snakket med de to kandidatene i Region Nord før sommeren, sa Robert Grønbech at spesialisthelsetjenes- ten må få mer oppmerksomhet, mens Hans Leo Dagsvik ønsker å jobbe videre med blant annet rehabilitering. Robert Grønbech er spesialfysioterapeut ved ambulant rehabiliteringsteam ved Uni- versitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han uttrykker bekymring over at man kan miste fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten, og understreker at de har flere oppgaver og an- svarsområder der enn rehabilitering. – Fokuset har i lang tid vært på kommu- nal helse- og omsorgstjeneste, og nå må vi rette blikket mot spesialisthelsetjenesten. Det er ikke slik at all fysioterapi skal skje i kommunene, sier han. Dagsvik er bekymret for samhandlings- reformen og mener at med forskyvningen mot rehabilitering i kommunene risikerer vi enda større forskjeller i tilbudet til pasi- entene. – Noen steder har de ikke mulighet til å gi pasientene et tilbud, eller sette sammen tverrfaglige team, sier han. Dagsvik er også opptatt av å få flere fy- sioterapeuter, både i kommuner og sykehus. Grønbech mener viktige saker framover blir kompetansebygging og planer for fysio- terapitjenestene i kommunene, og å se på løsninger med interkommunalt samarbeid. I det siste har enkelte stilt spørsmål ved regionmodellen og om NFF oppleves som fjernere for medlemmene med denne orga- niseringen. Hva mener de to regionleder- kandidatene? – Jeg legger ikke skjul på at jeg er en varm tilhenger av regionmodellen, sier Dagsvik. Han mener at fysioterapeuter er blitt mer synlige og aktive mot lokale og regionale be- slutningstakere gjennom regionmodellen, og at effekten er større enn han tror mange er klar over. Grønbech derimot sier at han sitter med følelsen av et fjernere NFF, og mener at det i dag fokuseres for mye på enkeltsaker, og for lite på definerte strategiske målområder. Han sier samtidig at han er positiv til regi- onmodellen, men mener man ikke har tatt ut det fulle potensialet ennå. Valget i de fem regionene skjer i septem- ber gjennom elektronisk avstemning, som er åpen for alle NFF-medlemmer i regionen. n Kamp om regionledervervet ett sted KAMP Robert Grønbech håper å overta som regi- onleder i Region Nord. Foto: privat Ny 3D-printet håndvekt n En fysioterapeut og en produktutvikler ved Syddansk Universitet har utviklet en 3D-printet håndvekt som kan justeres med 25 gram, skriver fysio.dk . Den én kilo tunge håndvekten kan ikke kjøpes, men «printver- sjonen» er fritt tilgjengelig på nettet, skriver fysio.dk, nettstedet til forbundet Danske Fysioterapeuter (DF). Håndvekten er utviklet av fysoterapeut Behnam Liaghat og produktutvikler Mads Nygaard, begge ved Syddansk Unversitet (SDU). Liaghat arbeider med en doktorgrad ved SDU om trening av pasienter med hypermobilitet i leddene og langvarige skuldersymp- tomer. Behnam Liaghat forteller i nyhetsbrevet Ny viten fra SDU, at han ønsker at oppfinnelsen skal være mest mulig tilgjengelig. Derfor er ikke den nye håndvekten til salgs, men ligger fritt tilgjengelig på nett og kan lages ved hjelp av en 3D-printer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy