Fysioterapeuten 6-2019

14 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 AKTUELT Manuellterapeut Simen Slet- ten har ingen planer om å kaste manipulasjonsgrepet ut av praksisen sin, men under- streker at dette verktøyet ikke bør brukes alene. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no PÅ Volvat medisinske senter ved Natio- naltheatret i Oslo kommer pasient Daniel Moen inn. Han sliter med smerter i rygg og skulder og oppsøkte manuellterapeut da det ikke gikk over av seg selv etter fire uker. – Når jeg går til manuellterapeut, er jeg forberedt på å få øvelser, og jeg vet at det er viktig for å løse problemet og forebygge. Samtidig blir jeg skuffet om jeg blir sendt hjem etter bare en samtale og med et tre- ningsprogram i hånda. Jeg forventer jo at manuellterapeuten gjør et eller annet kon- kret, spesielt når det er snakk om noe mus- kulært. Da tenker jeg at det må stimulering til, sier Moen. Hvis manuellterapeuten bare snakker med ham, får han en følelse av at behandle- ren tenker det «skal gå over». – Jeg oppsøker ikke behandler før det har gått en stund, sier Moen. I timen med Daniel Moen bruker manu- ellterapeuten først noen manuelle grep, før han diskuterer øvelser. Moen konstaterer raskt at den ene øvelsen «treffer» de mus- klene han har vondt i. Fram og tilbake – Manipulasjon kan være tidseffektivt, men bør aldri stå alene, sier Simen Sletten. Når det gjelder debatten om manipulasjonsgre- pet er på vei ut av faget, sier Sletten at han nå bruker manipulasjon hver dag. Men han har ikke vært der hele tiden. – Jeg har gått litt fram og tilbake, og en stund gikk jeg nok for mye bort fra manu- ell behandling. Jeg leste det som sto i sosiale medier og i studier, og ble nesten likegyl- dig til slutt. Inntrykket var at pasienten ble bedre uansett, og at det da var det samme hva jeg gjorde og sa. Nå har jeg lagt meg et sted midt imellom, og forstår at mye kan ha en effekt, avhengig av konteksten, sier han. Ifølge Sletten forteller andre manuelltera- peuter at de bruker manipulasjon mindre enn før, og at kulturen for dette har endret seg. Fysioterapeuten tok kontakt med flere manuellterapeuter for å få synspunkter på debatten om manipulasjonsgrepet, men de takket nei til å stille opp. Sletten tror at alle – Bruker manipulasjon hver dag ALDRI ALENE – Manipulasjon kan være tidseffektivt, men bør aldri stå alene, mener manuellterapeut Simen Sletten. Her behandler han Daniel Moen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy