Fysioterapeuten 6-2019

informasjon fra NFF Still gode og utfordrende spørsmål. Sissel Hovland Region Sør-Øst Hva er viktig for deg når du skal velge? FYSIOTERAPEUTEN 6/19 43 Når dette nummeret av Fysioterapeuten dumper ned i postkassa har vi kommet til slutten av august, og de fleste av oss er vel tilbake på jobb etter sommerferien. Høsten 2019 står i valgets tegn, og det starter med kommune- og fylkestingsvalget 9. sep- tember. Vi lever våre liv i lokalsamfunnet. Det er her vi bor, jobber og bidrar. Vi vet at gode lokalsamfunn bygges nedenfra og at god folkehelse og et godt oppvekstmiljø gir gode ringvirkninger for et godt voksenliv. Kommunene har ansvar for hele livsløpet i tjenestene sine. Derfor er det viktig å lese partiprogrammer og se hva de ulike partiene mener om våre fokusområder, som folkehelse, arbeid og helse, habilitering og rehabilitering. Vi vet at en av de største folkehelseutfordringene er økende sosiale forskjeller. Derfor blir det viktig å få flere fysioterapeuter inn på arenaer hvor vi møter alle barn, som barnehage og skole, slik at vi som nøkkelpersonell kan tilrettelegger for den enkeltes behov og forutsetninger. På treningstrøyene til NFF står det «fysioterapeuter beveger samfunnet». Som fysioterapeut kan du også bidra til vårt slagord «sterk, stolt og synlig» ved å møte opp når partiene har valgkampstand der du bor. Still gode og utfordrende spørs- mål, etterspør tanker og planer og benytt samtidig anledningen til å fortelle dem hva vi fysioterapeuter kan bidra med. Politikere ønsker kontakt og henvendelser og de fleste lokalpolitikere er idealister som bruker fritiden til samfunnsnyttig arbeid. De vil gjerne snakke med folk og lytte og lære. Politikere er ofte utsatt for krysspress, der forventningene er større enn mulighe- tene. Vi som fysioterapeuter er en del av den lovpålagte delen av kommunehelsetje- nesten. Som fagpersoner er vi en nøkkelgruppe som er med på å gjøre en forskjell ved at vi bidrar til å få flere mennesker til å leve med god helse i hele livsløpet. I møte med mennesker/pasienter er vi entusiastiske og engasjerte i vår fagkunnskap, og dette engasjementet kan vi ta med oss i møte med politikere. I perioden 15.–25. september foregår valg av regionledere og regionstyrer elektro- nisk i NFFs fem regioner. Og på Hovedlandsmøtet 20.–22. november skal det velges forbundsleder og ledere av råd og utvalg. Så kjære kollegaer – lykke til med alle valgene dere skal ta høsten 2019!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy