Fysioterapeuten 6-2019

FYSIOTERAPEUTEN 6/19 45 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kirkegata 15 Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo Tlf. 22 93 30 50 Hjemmeside : www.fysio.no E-post : nff@fysio.no FORBUNDSLEDER Fred Hatlebrekke Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo Tlf. 934 04 037, fh@fysio.no GENERALSEKRETÆR Elin Robøle Bjor, 901 47 513 GENERALSEKRETÆRS STAB Kommunikasjonsleder : Vidar Rekve, 957 08 990 Konsulent : Kirsten Stiansen SEKSJON FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI Seksjonsleder : Sunniva Borgen, 901 46 523 Business Controller : Salvatore Scoglietti, 405 23 569 Økonomikonsulent : Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358 Seniorkonsulent : Monica Haugen, 943 24 777 Seniorkonsulent : Susanna Vemo, 22 93 30 50 Konsulent : Sissel B. Minkara, 22 93 30 50 Konsulent : Mette Kittilsen, 22 93 30 50 Konsulent : Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242 Sekretær : Liss Kristoffersen, 22 93 30 50 SEKSJON FOR FAG- OG HELSEPOLITIKK Seksjonsleder : Jorunn Lunde, 952 21 005 Seniorrådgiver : Kari Bente Sørlie Seniorrådgiver : Áslaug Skúladóttir Seniorrådgiver : Christine Thokle Martens Rådgiver : Mona Raddum Loe Rådgiver : Ingunn Andersen Rådgiver : Camilla Kiserud FORHANDLINGSSEKSJONEN Forhandlingssjef : Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224 Advokat : Morten Bjerkhaug Seniorrådgiver : Bente Eide Seniorrådgiver : Kirsti Glad Seniorrådgiver : Henriëtta Richter Seniorrådgiver : Bente Øfjord Advokatfullmektig : Susanne Gallala Rådgiver : Hege Munthe Juridisk rådgiver : Lars Engebretsen Forankring og lojalitet Krav som fremmes, må være forankret hos medlemmene. Den tillitsvalgte må presisere at medlemmer som eventuelt ikke har vært enige i kravet, men som ble nedstemt, lojalt må stille seg bak kravet. Det er enkelt for arbeidsgiver å avvise et krav med begrunnelse i at det ikke er enighet om det i fysioterape- utgruppen. Over tid vil de fleste oppleve at det fremmes saker som gagner dem selv, og dermed ha nytte av at gruppen alltid fremstår samlet. Samarbeid med andre Samarbeid med andre organisasjoner, først og fremst andre organisasjoner i Unio, men også forbund i andre hovedorganisasjoner, kan være aktuelt. Krav som flere står sammen om, får lettere gjennomslag enn krav som fremmes av få. NFFs sekretariat er alltid beredt til å bistå tillitsvalgte som tar kontakt. Sekretariatet kan ofte bidra med å supplere riktige fakta, gi veiledning om hva som er rett nivå, og om når timingen er best. Når tillitsvalgte lykkes i sitt samarbeid med arbeidsgiver og får gjennomslag i et krav, ofte etter en lengre prosess, gir dette en svært god følelse. Denne mestringsfølelsen er med å bygge selvtillit, og gjør vervet som tillitsvalgt spennende og interessant. Lang erfaring fører til ydmykhet i forhold til vervet. Jo lenger tillitsvalgte fungerer i rollen, desto tydeligere blir behovet for god og ytterligere kompetanse. Å være tillitsvalgt er et spennende, utfor- drende og lærerikt verv. NFF erfarer at svært mange av lederne av fysioterapitjenestene, både i kommunene og i spesialisthelsetje- nesten, har en bakgrunn som tillitsvalgt. Arbeidsgivere gir uttrykk for at den kompetan- sen de tillitsvalgte har ervervet seg, er av stor nytteverdi for dem i lederrollen. Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer alle til å påta seg oppgaven som tillitsvalgt. Sekretariatet er klar til å bistå dere ved behov! Har du spørsmål rundt dette til NFFs forhandlingsseksjon? Du kan du bruke kon- taktskjemaet på forbundets nettsider. n Kurs for tillitsvalgte n Høsten 2019 tilbyr vi grunnopplæring for tillitsvalgte i de ulike tariffområdene. I tillegg kommer et jusskurs som utgjør 3. samling i grunnopplæringen for tillitsvalgte, men som også er åpent for andre tillitsvalgte som trenger påfyll/oppdatering. Seint ute? Selv om den formelle søknadsfristen er utløpt på noen av kursene, kan det fremdeles være ledige plasser. Se under seksjonen «Kurs for tillitsvalgte» i kurskalenderen på forbundsnettsidene. n … er det viktig at du gir forbundet beskjed, slik at vi kan plassere deg på riktig sted i medlemsregisterets store puslespill. Så: Om du ikke lenger er student, men turnusfysioterapeut, eller er i gang med jobb etter autorisasjon, eller har begynt på en mastergrad på fulltid, eller har avsluttet yrkeskarrieren din og blitt pensjonist: Gi oss beskjed om endringen på medlemskap@ fysio.no. Redusert kontingent? Endringer i medlemskapet kan gi deg mulig- het til å søke om redusert kontingent. Du finner informasjon om hvilke grupper dette omfatter under «SPØRSMÅL OG SVAR > Om kontingent» på forbundsnettsidene. Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til sekretariatet, gjerne på medlemskap@fysio.no. Oppdatering av medlemsregisteret Vi minner alle medlemmer om å holde sin brukerprofil på «Min side» oppdatert med riktig kontaktinformasjon og andre person- lige opplysninger. Deler av profilen kan den enkelte endre selv, andre endringer må foretas av sekretariatet, og meldes derfor til medlemskap@fysio.no. Når medlemskapet ditt endrer seg …

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy