Fysioterapeuten 6-2019

46 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 NFFs etterutdanningskurs Det tas forbehold om endringer Kursoversikt 2019 Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist Nettkurs – Veiledning for kommende spesialister 04.09, 19.09, 26.09, 24.10 og 14.11 Skype Fullt! Grunnkurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer 5.-6. september og 7.-8. november Oslo Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter 5.-6. september og 24.-25. oktober Trondheim Fortsatt ledige plasser! Fordypningskurs Fysioterapi til barn og ungdom med lungelidelser 9.-11. september og 14.-15. november Oslo Fullt! Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og behandling av cervical columna 16.-17. september Oslo Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser 18.-20. september og 25.-26. november Kristiansand Fullt! Fordypningskurs i undersøkelse og behandling av kjeveleddet 19.-20. september Oslo Fullt! Fysioterapi for eldre – grunnkurs 23.-26. september Oslo Fullt! Fysioterapi ved ulike ortopediske tilstander (tidl. Elektiv ortopedi) 23.-27. september Rikshospitalet Fullt! Fysioterapi til personer med hjertesykdommer, trening som middel og mål 14.-16.oktober og 28.-29. november Oslo Fortsatt ledige plasser! Fordypningskurs, fysioterapi for barn og unge med funksjonsnedsettelser 14.-18. oktober Tromsø Fortsatt ledige plasser! Nordisk konference: Vestibulær rehabilitering www.fysio.dk/nordiskvest 24.-25. oktober København 24. september Bekkenrelaterte plager I 4.-7. november Oslo Fullt! Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 11.-15. november Oslo Fortsatt ledige plasser! Ortopedi for barn og unge 11.-15. november Rikshospitalet Fullt! Teoretisk grunnkurs i onkologi 25.-29. november Trondheim Fortsatt ledige plasser! Temadag om forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre. Er fysioterapeutens rolle i endring? 29. november Trondheim 31. oktober Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det må være min 5 deltakere i en region for å starte opp en gruppe. Vi lyser ut kollegaveiledningsgrupper i de største byene, men kan også starte opp grupper basert på lokale initiativ. Ønsker du en gruppe der du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med NFFs sekretariat: kollegaveiledning@fysio.no. Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger eller helgesamlinger. Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. l Dann din egen kollegaveiledningsgruppe Grupper med planlagt oppstart: • Ettermiddagsgrupper: Oslo, Ålesund, Bergen, Stavanger og Kristiansund • 2x2 dager: Oslo, Trondheim,Tromsø og Voss • Egen ettermiddagsgruppe for spesialister: Trondheim • Helgegruppe: Tromsø Ta kontakt for grupper andre steder, kollegaveiledning@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy