Fysioterapeuten 6-2019

FYSIOTERAPEUTEN 6/19 5 aktuelt TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no VALGET på ny forbundsleder skjer i novem- ber, på Hovedlandsmøtet. Dermed har kan- didatene sjansen til å kjøre «valgkamp». – Vi sjekket lover og regler og fant ingen- ting som var til hinder for at vi la et annet løp enn før. Målet er å skape større engasjement, både blant de som ønsker å bli forbundsle- dere og blant medlemmene i NFF, sier valg- komiteens leder, Geir Erik Johansen. – På denne måten kan kandidatene også fortelle hva de vil gjøre som forbundsledere – hvordan vi skal bli sterke, stolte og syn- lige. Dette kan også legge et større ansvar på kandidatene. Vanlige medlemmer kan også gi tilbakemeldinger til sine landsmøtedele- gater som skal stemme, sier han. Gode tilbakemeldinger Valgkomiteens innstilling på hvem de me- ner bør bli ny forbundsleder offentliggjøres i begynnelsen av september, sammen med innstillingen på alle andre verv Hovedlands- møtet skal ta stilling til. Komiteen hentet in- spirasjon fra Norsk Psykologforening, som rapporterte om gode erfaringer med åpen prosess med «valgkamp». – Vi har fått mange positive tilbakemel- dinger fra medlemmene på at vi er åpne om kandidatene, sier Johansen. Kan prøve å påvirke Johansen ser mange fordeler med åpenhe- ten, men er også bevisst på at det kan være noen utfordringer. – Flere kan prøve å påvirke valgkomi- teen – vi tar selvfølgelig imot informasjon, men er veldig bevisste på at folk kan ha en agenda. Vi kjører dette som en vanlig jobb- prosess, med intervju med kandidatene og sjekk av referanser, sier han. Johansen sier at han håper ingen trekker sitt kandidatur etter at valgkomiteen har gitt sin innstilling. n Les mer om kandidatene på de neste sidene. «Valgkamp» i NFF – tre vil bli forbundsleder For første gang har valgkomiteen i NFF offentliggjort navnene på kandida- tene som ønsker å bli forbundsleder, før de kommer med sin innstilling. ? ? ? MERETE TØNDER FRED HATLEBREKKE GERTY LUND

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy