Fysioterapeuten 6-2019

6 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 AKTUELT Merete Tønder stiller spørsmål ved ressursfordelingen i NFF. Hun vil sentralisere mer, styrke faggruppene og mener at maktbalansen ikke henger på greip. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no MERETE Tønder har vært leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi siden 2016, og sitter også i Fag- og utdanningspolitisk ut- valg i NFF. De siste årene har hun blitt stadig mer opptatt av fag og politikk. – Det har vært en vekker for meg at vi selv har mye av ansvaret for å påvirke ut- viklingen og øke synligheten til yrket vårt. Nå ønsker jeg å få brukt engasjementet mitt også overfor politikere, og bidra til å gjøre fysioterapeuter synlige i den offentlige hel- sedebatten. Det er derfor jeg stiller til valg, sier Tønder. Utvide funksjonene En viktig kampsak for henne er sykemel- dings- og henvisningsrett for alle fysiotera- peuter. Hun ser flere ting som spiller inn i denne kampen: – Jeg støtter femårig grunnutdanning for fysioterapeuter, at vi skal jobbe for å få of- fentlig spesialistgodkjenning og for utvidede funksjoner som en del av direkte tilgang. Dette vil gi oss en sterkere posisjon, mener Tønder. Hun viser til at fysioterapeuter i kommu- nene har fått mer kompliserte pasienttilfeller etter samhandlingsreformen, med økte krav til diagnostisering og behandling. – Det er mer utfordrende både for pasi- entene og oss om vi ikke har frihet til å hen- vise videre. Pasientene sier ofte at de ikke opplever samhandling i helsevesenet. Vi ender også med å gjøre mye arbeid vi ikke får betalt for. Tønder mener NFF må styrke den fagpo- litiske argumentasjonen ovenfor politikerne ved å gjøre fysioterapeutens kompetanse enda synligere og vise til mer kostnadseffek- tiv bruk av helsepengene. – Samfunnet er i endring og fysioterapeu- ter er i en posisjon i dag som kan sikre bedre kvalitet i pasientforløpene, mener hun. Vil styrke fagseksjonen og faggruppene MERETE TØNDER vil jobbe for sykemeldings- og henvisningsrett for alle fysioterapeuter og å gjøre fysioterapeuter mer synlige, om hun blir valgt til ny forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy