Fysioterapeuten 6-2019

8 FYSIOTERAPEUTEN 6/19 AKTUELT Fred Hatlebrekke vil kjempe for nye oppgaver som kan skape flere jobber for fysiote- rapeuter. Han stiller til valg for en tredje periode som for- bundsleder. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no STØRRE likhet i rehabiliteringstilbudet rundt om i landet er også en viktig sak for den sittende forbundslederen i NFF. – Det siste halvåret har vi jobbet spesielt med å hente kunnskap ute på arbeidsplasse- ne og analysert muligheter og utfordringer i helsetjenesten. Det gir oss et bedre grunn- lag for å løse oppgavene som møter oss, sier Hatlebrekke. Satsingsområder Han trekker fram de tre helsepolitiske sat- singsområdene som legges fram for Hoved- landsmøtet, som sine kampsaker: habili- tering og rehabilitering, arbeid og helse og folkehelse. Særlig bekymret er han for utvik- lingen innen habilitering og rehabilitering. – Tall fra Samdata viser at færre pasienter får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, uten at tilbudet i kommunene har økt. En rapport som Helsedirektoratet la fram i fjor høst, viser tvert imot at rehabiliteringsfeltet bygges ned, sier Hatlebrekke, og uttrykker stor bekymring over at tilbudet til pasien- tene rundt om i landet er så ulikt. – I den neste treårsperioden blir det vik- tig å jobbe for en helsetjeneste som er rett- ferdig. Jeg ønsker fortsatt øremerkede mid- ler i statsbudsjettet, men kommunene må ta ansvar og bruke av de frie midlene til reha- bilitering, understreker Hatlebrekke. På spørsmål om hvordan dette skal gjø- res, svarer Hatlebrekke at han og forbunds- styret jobber aktivt sammen med Ergote- rapeutforbundet og brukerorganisasjoner overfor Regjeringen og Stortinget. Nye jobber og større likhet i rehabilitering FRED HATLEBREKKE vil jobbe for at fysioterapeuter skal få utvidede rettigheter, og anser prosjektet om fag- og interessegruppenes rolle i organisasjonen som viktig. Han håper på en tredje periode som forbundsleder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy