Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 11 FYSIOPRIM Ambisjonene da Fysiofondet lyste ut midler 1. Legge grunnlag for lang- siktig forskning, solide forskningsresultater og rekruttering til klinisk forskning i primærhelse- tjenesten 2. Stimulere til forskning som resulterer i gjensidig utnyttelse av kunnskap fra grunnforskning, klinisk forskning og pasientbe- handling 3. Styrke samhandlingen mellom primærhelsetje- nesten og spesialisthelse- tjenesten og mellom ulike aktører i primærhelsetje- nesten 4. Få kunnskap om de samfunnsøkonomiske gevinstene av fysioterapi ved muskelskjelettlidelser og nevrologisk sykdom 5. Styrke grunnlaget for bedre pasientforløp 6. Styrke kunnskapsgrunn- laget for god faglig og administrativ kvalitet på fysioterapitjenesten i primærhelsetjenesten 7. Bedre helsen for brukere i primærhelsetjenesten 8. Skaffe et bedre be- slutningsgrunnlag for forvaltning og politiske myndigheter SAMARBEID Nina K. Vøllestad er fornøyd med at FYSIOPRIM har bedret samarbeidet mellom kommuner og akademia.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy