Fysioterapeuten 6-2020

12 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 FYSIOPRIM Dette har FYSIOPRIM betydd for meg Alette Ottesen Psykomotoriker og avtalefysiotera- peut, Lillehammer kommune – Jeg har vært hospitant i FYSIOPRIM, hvor jeg ble 20 prosent frikjøpt fra praksis for å jobbe i en brostilling mellom klinikk og forskning. Syv år som hospitant har ført meg ut på flere broer; over til andre fag- personer i min kommune og utenfor og over til forskere og fagmiljøer utenfor fors- kningsprogrammet. Vekslingen mellom klinikk og forskning tror jeg har gjort meg til en kliniker som stiller flere spørsmål og reflekterer mer åpent og kritisk over praksis. Jeg har blitt utfordret til å beskrive og belyse praksis på nye måter. Jeg fikk blant annet jobbe med å gjøre fysioterapi mer synlig, og om mulig bidra som ressursperson i den kommunale fysioterapitjenesten. Fagmiljøet i FYSIOPRIM har inspirert meg og styrket min faglige identitet som fysioterapeut. Å være tilknyttet forsknings- programmet har gitt en faglig trygghet, og har gitt meg økt kompetanse både formelt og uformelt. Å få veiledning og jobbe med fysioterapifaget på ulike måter er trolig av betydning for at jeg fortsatt står i - og trives med - pasientarbeid. n Gard Myhre Avdelingsleder i fysioterapienheten Trondheim kommune – Vi i fysioterapienheten i Trondheim og avtalefysioterapeuter har blant annet del- tatt i utprøving av modeller med hospite- ring, med kombinasjonsstillinger som for- sker og kliniker, og elektronisk registrering av pasientforløp. Jeg tenker at alt utviklingsarbeidet har gitt rom for refleksjoner rundt fagutøvel- sen. Vi har fått jobbet med faget på en litt annerledes måte enn vanlig, og knyttet kontakter på tvers av ordinære strukturer. Enheten har blant annet knyttet sterke bånd til forskningsmiljøer. Vi viderefører kombinasjonsstillingene med 20 prosent forskning og 80 prosent klinisk arbeid som en varig ordning, vi trenger forsknings- kompetansen for å drive fagutvikling. Kommunen har måttet gjøre alt FY- SIOPRIM-arbeidet innenfor ordinær drift. Men vi har tenkt at vi må klare å finne rom for utvikling. n De har reflektert over faget på nye måter, fysioterapeutene som på ulike vis har vært involvert i eller brukt verktøy utviklet av FYSIOPRIM. Her er erfaringene deres. – Stiller flere spørsmål enn før – Har gitt rom for refleksjoner

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy