Fysioterapeuten 6-2020

16 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 INJEKSJONER TEKST og FOTO Irene Mårdalen im@fysio.no – INJEKSJONER er medisinsk behandling, og bør gjøres av leger. Vi fysioterapeuter er ak- tive rehabilitører og bør konsentrere oss om å gjøre den jobben best mulig, sier idrettsfy- sioterapeut Håvard Moksnes. Tidligere i år ga Helsetilsynet to fysiote- rapeuter advarsler for å ha injisert kortison til en rekke av sine pasienter. I tillegg har to fysioterapeuter i Oslo og Viken brutt helse- personelloven ved å foreta PRP-behandlin- ger, mener Fylkesmannen. Fysiofondet har gitt penger Privatpraktiserende Fysioterapeuters For- bund (PFF) har fått 3,2 millioner kroner av Fysiofondet til en kursrekke på tilsammen 11 kurs i ultralyd og ultralydveiledet injise- ring. I november reiser 15-20 norske fysiotera- peuter til England for å øve seg på å stikke i kadavre, og i høst vil Norsk Fysioterape- utforbund diskutere hva de mener om at fysioterapeuter setter kortison og andre le- gemidler. – Søknaden var vanskelig å vurdere, men det var ikke grunnlag for å avslå, sier leder i Fysiofondet Eilin Ekeland i en kommentar til hvorfor de har gitt penger til PFF. Behov for at fysioterapeuter lærer injeksjon Fysioterapeut Kjetil Nord-Varhaug har an- svaret for kursene i PFFs regi. Han mener det er nødvendig at fysioterapeuter som job- ber med muskel- og skjelettplager, lærer å benytte ultralyddiagnostikk. – Legene har ikke kapasitet til å behandle alle pasientene som trenger injeksjonsbe- handling, og et samarbeid der denne opp- gaven delegeres fra lege til fysioterapeut Helsetilsynet har gitt advarsler: Skal fysioterapeuter injisere? To fysioterapeuter har fått advarsler fra Helsetilsynet for å ha injisert med kortison. Fysiofondet har gitt 3,2 millioner til utdanning og PFF sender folk på kurs for å trene på kadavre. Håvard Moksnes mener fysioterapeuter ikke bør injisere.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy