Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 19 JOBBEN MIN TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no I ridehallen på Alna i Oslo hjelpes pasienter som ellers kan ha van- skelig for å utfolde seg fysisk, opp på hesteryggen. Kathrine Brusdal forteller om hvordan det er å jobbe som ridefysioterapeut. – Hvorfor valgte du å jobbe med ride- fysioterapi? – Jeg holdt på med hest fra før, og så at dette var en fin måte å kombinere interessen min for dyr med pasientbehandling. Jeg føler meg heldig. Jeg møter pasientene i en hyg- gelig setting, til en behandling de gleder seg til. Flere sier at dette er høydepunktet i løpet av uka. Mange pasienter som er avhengig av mye hjelp i hverdagen, får en frihetsfølelse når de troner oppe på hesteryggen. – Hva er spesielt med denne måten å jobbe på? – Jeg må være veldig til stede og observere godt, være tålmodig og ikke la meg stresse. Pasientene i samme gruppe har veldig ulike utfordringer. Flere sliter med angst, enkelte har MS eller ME, og noen har psykisk ut- viklingshemming eller er barn som ligger etter motorisk. Ikke alle pasienter klarer å gi så godt uttrykk for sine behov, at de for eksempel føler seg utrygge. Det krever god kjennskap til pasientene og evne til å analy- sere bevegelsene til pasienten i kombinasjon med bevegelsene til hesten. – Hvilke utfordringer møter du på? – Det er alltid noen utfordringer! Økt tonus eller spasmer i underekstremitetene kan for eksempel ubevisst fra pasienten bli et signal til hesten om å sette opp farten. Derfor må vi bruke hester som er rolige og behersket, og som skjønner at de må høre på den som leier. Hesten kan ikke ha plager i egen kropp, iblant masserer jeg hestene også. Når pasienter i rullestol skal av hesten, står det tre personer rundt og hjelper. Da er vi avhengig av at hesten tåler at det kommer mange mennesker nær innpå samtidig. Hes- tene forstår ofte at de må være roligere med disse pasientene. Den ene hesten står helt rolig når pasienten skal hjelpes av, men snur så hodet fordi pasienten pleier å ha med eple eller gulrot. Han tror rullestolen er en eple- maskin! – Hvilke pasienter sier du nei til? – Det er flere faktorer som gjør at ridning ikke egner seg, det kan være frykt eller al- lergier, benskjørhet eller utstabilitet i øvre nakkeledd. Kathrine Mamen Brusdal Alder : 32 Jobb : Ridefysioterapeut Arbeidssted : Alna ridesenter og Hjørg- unn gård og behandlingssenter Mange får en frihetsfølelse på hesteryggen BEKKENBEVEGELSER Bevegelsene fra hestens kropp blir overført til rytteren, og gir svingninger i bek- kenet som gjentas opptil 100 ganger per minutt, forteller ridefysioterapeut Kathrine Mamen Brusdal.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy