Fysioterapeuten 6-2020

20 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 TEKST og FOTO Irene Mårdalen im@fysio.no PÅ TRENINGSSENTERET til NIMI Ulle- vål i Oslo, henter Wøien Augedal frem det ene utstyret etter det andre. Her er han god kjent, selv om det er seks måneder siden han var til behandling sist. Artrose har skapt smerter Simen Wøien Augedal har slitt med artrose i begge knær siden han var 30 år gammel. Til tider har det vært så smertefullt, at han ikke har klart å utføre dagligdagse aktiviteter og langt mindre kunne trene. Det har vært til så stor frustrasjon for 40-åringen, at han en periode syklet langtu- rer selv om det førte til at han ikke kunne gå på tre dager. – Jeg var fortvilet. Sykling var min fri- havn. Det var nedtur, da jeg ikke engang kunne gjøre det uten at det førte til ekstreme smerter, sier Wøien Augedal. Måtte ty til medikamenter Han tok smertestillende medikamenter hver dag og sov dårlig. Til slutt endte han hos or- toped ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i håp om å bli operert. Slik ble det ikke. Ortopeden ville ikke engang vurdere operasjon, før Wøien Augedal hadde bygget opp muskulaturen i beina. Dermed ble han beordret til fysioterapi ved NIMI på Ullevål. – Jeg fikk beskjed om å gå til behandling i seks måneder, før jeg kom tilbake. Jeg er pliktoppfyllende og fulgte legens råd, sier Wøien Augedal. Avgjørende med fysioterapeut Det angrer han ikke på. Ved NIMI Ullevål startet fysioterapeuten med opptrening. Det første pasienten gjorde, var å gå ett og ett lavt trappetrinn. Knærne bråket, og Wøien Augedal trodde han ble verre. I tillegg gikk han på artrosekurset AktivA. – For meg var det avgjørende at det var fysioterapeuter som sørget for behandlingen og treningen. Jeg stolte hundre prosent på begge de som har hjulpet meg. Uten dem hadde jeg ikke våget å utfordre meg like mye som de har foreslått, sier Wøien Augedal. Slik startet det Fysioterapeut Karin Rydevik er én av to fy- sioterapeuter som har hatt ansvaret for opp- treningen av Wøien Augedal. Hun forklarer at artrosepasienten, i likhet med en rekke andre pasienter med muskel- og skjelettpla- ger, startet forsiktig. – Vi gjør alltid en vurdering av utgangs- punktet til pasienten. I tillegg vurderer vi belastning og progresjon underveis. Vi fo- kuserer også på at pasienten skal gjøre egen- innsats. Det er viktig å formidle at vi ikke tilbyr en quick-fix, men at vi – sammen med pasienten – over tid kan bidra til at hverda- gen blir bedre, sier Rydevik. Rydevik mener det er avgjørende at fy- sioterapeuter jobber tett sammen med orto- peder for å få gode resultater for pasientene. – Mine oppgaver er blant annet å jobbe med forventninger. Vi setter gjerne korte mål, slik at pasienten ser fremdrift. I tillegg er jeg nøye med å gi rett dosering, slik at pasienten får progresjon uten å få for store smerter, sier hun. Rett teknikk og belastning er avgjørende I Wøien Augedals tilfelle begynte trenin- gen med motorisk styring av knærne i ulike øvelser. Rydevik var nøye med at han gjen- nomførte øvelsene med riktig teknikk, og startet derfor med forsiktig dosering. Etter hvert som han ble sterkere, fikk han tøffere og tyngre styrketrening. Knærne bråket fortsatt, men Rydevik var ikke redd lydene. – Jeg tar i utgangspunktet ikke hensyn til lyder i knærne, såfremt det ikke knyttes til store smerter. Vi må dessuten skille mellom reell og skikkelig smerte, og det jeg betegner som ubehag, sier fysioterapeuten. Må tåle noe smerte Akseptable smerter mener hun må påregnes når pasienten trener. Hvis pasienten deri- mot får hevelse i kneet dagen etter, er det trolig tegn på at treningen var for hard. Da legger Rydevik lista noe lavere neste gang. – Det er utfordrende å treffe med riktig dosering. For å klare det, må vi tørre å snuse på hvor langt vi kan gå og hvor hardt pasien- ten kan trene. Vi må våge å sprenge grenser, sier hun. Simen Wøien Augedal er glad for at han har blitt pushet. Etter tre år med fysioterapi kan han gjøre nesten alt han vil. Smertestil- lende tar han sjelden, og operasjon er uaktu- elt, i hvert fall foreløpig. – Nå kan jeg løpe etter sønnen min, gå på jakt en hel dag og være så aktiv som jeg øn- sker. For meg har kombinasjonen av artro- sekurset, ernæringsrådgivning og veiledet trening av fysioterapeut fungert optimalt, sier Wøien Augedal. n Se forslag til øvelser på side 22. TEMADAG Fysioterapi fremfor operasjon Før Simen Wøien Augedal kunne vurderes for operasjon av artrose i begge knær, fikk han beskjed av ortopeden om å gjennomføre fysioterapi. Tre år senere er operasjon et ikke-tema. 12. og 13 oktober arrangerer NFF temadagen «Fysioterapi erstatter kirurgi – når er det et klokt valg» Det er fortsatt ledige plasser. Delta på Meet Ullevål i Oslo eller via streaming Påmelding : fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy