Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 23 TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no VÅREN ble sterkt preget av korona, og alle tarifforhandlinger ble utsatt. Nå går for- handlingene i gang. 10. august ble NFFs krav i takstforhandlingene sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Først 14. september blir det kjent hva kravene er. 16. september går forhandlingene i gang, og de skal være ferdige til 1. oktober. – Det har vært et stort etterslep på tak- stene, de selvstendig næringsdrivende fysio- terapeutene har ikke hatt samme inntekts- utvikling som ansatte, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). På toppen av dette har fysioterapeutene også slitt ekstra under koronakrisen, un- derstreker hun. De stengte klinikkene i fem uker, og ikke alle utgifter ble kompensert. – I tillegg har de hatt flere måneder med redusert antall pasienter på grunn av hygi- enetiltak mellom konsultasjonene. Jeg hører flere fysioterapeuter sier at de jobber opptil to timer ekstra hver dag, både av hensyn til pasientene som trenger hjelp, men også for å kunne holde inntekten oppe, sier Lund. Selv om forbundslederen ikke vil si noe om kravene per nå, sier hun at de har vært åpne på at de mener taksten for videokon- sultasjon bør bli permanent. Dagens takst er bare midlertidig, fram til 1. september. Sykehusfysioterapeutene først ut 25. august møter Unio Spekter til første for- handlingsmøte, da på helt overordnet nivå. Først flere uker senere vil trolig NFF gå i gang med sine direkte forhandlinger med Spekter. Stat starter 1. september, og 3. sep- tember er datoen for KS og Oslo kommune. Mye tyder på at det kan bli tøffe tak for NFF. I næringslivet har arbeidsgiversiden gitt uttrykk for at de vil ha nulloppgjør. De viser til vanskelige tider på grunn av koro- naviruset. – Arbeidsgiversiden vil jo alltid snakke slik før et oppgjør, og det er klart de bruker korona for det det er verdt. Det er vanske- lig å være knalltøff i disse forhandlingene, men samtidig går økonomien nå bedre enn fryktet. Dette er et hovedoppgjør, og vi går inn for at det skal være reelle forhandlinger. Koronasituasjonen har jo nettopp vist at det er viktig å sikre rekrutteringen til hel- seyrkene, gjennom lønn som står i forhold til utdanningslengden og ansvaret, sier for- bundslederen. Spent på frontfagene Lund viser til at fysioterapeuter på syke- husene har måttet jobbe under mye trykk. Også når hun skal kommentere de andre oppgjørene, er hun opptatt av hvordan fy- sioterapeuter har stilt opp. – Mange fastlønte fysioterapeuter i kommunene har vært omdisponert. På re- habiliteringsinstitusjonene har mange fy- sioterapeuter måttet takle permittering, un- derstreker hun. Da Fysioterapeuten snakket med Lund før vi gikk i trykken, var hun spent på hvor- dan det ville gå med frontfagene. Hun sa at det ville avgjøre hva potten til fysioterapeu- tene i neste runde blir. n FORHANDLINGER Forventer reelle forhandlinger Høstens tarifforhandlinger kan bli tøffe på grunn av korona, innser NFFs forbunds- leder. 10. august ble kravene i takstforhandlingene levert, og snart går de andre forhandlingene i gang. KLARE FOR FORHANDLINGER – Lønnen må stå i forhold til utdanningslengden og ansvaret, mener forbundsleder Gerty Lund og assisterende forhandlingssjef Stine Malerød.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy