Fysioterapeuten 6-2020

24 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 NEDSKJÆRINGER TEKST og FOTO Irene Mårdalen im@fysio.no ASSISTERENDE direktør i bydel Vestre Aker og rådmann i Randaberg kommune mener begge at kuttene i deres respektive kommu- ner er forsvarlige. – Kommunen skal sørge for et tilstrek- kelig antall fysioterapeuter, og innbyggerne i Vestre Aker har tilgang til alle fysiotera- peuter med driftsavtale i Oslo. I tillegg kan pasienter få behandling av fysioterapeuter som er ansatt i kommunen eller betale pri- vate aktører, sier assisterende bydelsdirektør Hege Kristin Sunde. – Dette har vært en lang prosess, og vi må gjennomføre omfattende prioriteringer. Derfor valgte vi å fjerne én fysioterapistil- ling, sier rådmann Magne Fjell i Randaberg. Regionleder med redningsaksjon Regionleder Aslaug Kleiveland i Region Vest har satt i gang en storstilt redningsak- sjon, i håp om å redde fysioterapistillingen for barn og unge i Randaberg kommune. – Nedskjæringene er urovekkende og uakseptable, sier Kleiveland. Da Kleiveland fikk vite at fysioterapistil- lingen ble kuttet, ba hun om fullt innsyn i tildelingen fra Helsedirektoratet. Slik opp- daget hun at kommunen har søkt om nasjo- nale helsekroner – og fått det – blant annet med å argumentere for å videreføre et fysio- terapiprosjekt i kommunen. Glad for å få hjelp Fysioterapeut Ingunn Skår mister jobben som fysioterapeut ved helsestasjonen etter nedskjæringen. Hun blir omdisponert til andre helsefaglige oppgaver i kommunen. Skår er glad for at Kleiveland hjelper dem. – Mens Kleiveland kjemper for stillingen, kan vi fokusere mer på arbeidsdagen vår; nemlig å hjelpe barn og unge best mulig, sier Skår. Kamper flere steder Samtidig som Kleiveland kjemper for å opp- rettholde fysioterapistillingen i Randaberg, pågår en lignende kamp for regionlederne Karianne Bruun Haugen i Osloområdet og Sissel Hovland i Region Sør-Øst. Politikerne i Bydel Vestre Aker har ved- tatt å kutte i fysioterapitilbudet med til- sammen 3,2 millioner kroner, men da kut- tene skulle gjennomføres var det av juridiske hensyn kun mulig å kutte 2,2 millioner. Heller ikke dét er et kutt Bruun Haugen aksepterer. – Kuttene er dramatiske fordi det kan bety kroken på døra for flere fysioterapeuter. Dette er penger de er avhengig av for å ha en sunn drift. Uten tilskuddet har flere av dem heller ikke krav på tilskudd i form av takster, sier Bruun Haugen. Pasienter vil lide Hun er også opprørt på vegne av pasientene, og mener flere av dem vil få et så dårlig til- bud at det kan være lovstridig. – Våre jurister i Norsk Fysioterapeutfor- bund vurderer nå alle avtalene og oppsigel- sene og vil også gjøre en vurdering av om vedtaket er lovstridig i forhold til pasien- tene, sier Bruun Haugen. Kan bety konkurs Fysioterapeut og spesialist i idrettsfysiote- rapi (MNFF), Patrick Jensen ved Røa Cen- trum fysioterapi og akupunktur er rystet over avgjørelsen i bydelen. – Vi har i alt 6,75 fysioterapihjemler. Tre av fysioterapeutene mister jobben på grunn av innsparingstiltakene. Vi må analysere si- tuasjonen nøye, for å se hva vi må gjøre nå, sier Jensen. Visste ingenting på forhånd Jensen er rystet over både fremgangsmåten bydelen velger når de skal gjennomføre kut- tet, samt manglende konsekvensanalyse av vedtaket de har gjort. – Vi har lenge visst at bydelen sliter øko- nomisk. Men vi hadde ingen anelse om at de vurderte, og til slutt gjennomførte, kutt i fysioterapitjenestene. Vi har ikke fått noen signaler om dette på forhånd. Det er også særdeles kritikkverdig at vi får beskjed på mail dagen før fristen for å si opp avtalene går ut, sier Jensen. Også i Gausdal ønsker kommunen å re- dusere antallet fysioterapeuter og ergotera- peuter. – Hvis så skjer, vil det ikke bli tilstrek- kelig personell til å utøve tilfredsstillende habilitering- og rehabilitering i kommunen, skrev NFFs forbundsleder Gerty Lund i en kommentar tidligere i år. n Sparekniven rammer fysioterapi- stillinger og hjemler Randaberg kommune fjerner en fysioterapistilling ved Helsestasjonen. Gausdal barberer både i fysioterapi og ergoterapitilbudet og bydel Vestre Aker kutter 2,2 millioner til fysioterapeutene. NEDSKJÆRINGER I begynnelsen av juli møttes fysioterapeuter i Bydel Vestre Aker for å diskutere nedskjæringer i bydelen. Til venstre, nedenfra og opp: Patrick Jensen, Gry Lundekvam, Birgit Wibe, Cecilie Jørner, Kjerstin Tangerud, Kristin Borch Undem og Jørn Rosenberg. Til høyre, nedenfra og opp: Kari Trondsen, Janicke Knudtzon, Dagfinn Sæther, Wenche Andersson, Jorunn Lien, Espen Hovland og Tonje Ekeberg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy