Fysioterapeuten 6-2020

40 FYSIOTERAPEUTEN 6/20 FAG ANMELDELSE Aakre TB: Mødre og døtre Flamme forlag Oslo 2019 169 sider Kr 349 ISBN: 9788282882699 Dette er en bok om en datters erfaringer med en mor som blir mer og mer psykisk syk og som ender med å ta sitt eget liv 70 år gammel, under en permisjon fra sykehuset der hun var innlagt. Forfatteren retter i boken også et kritisk blikk mot hvordan moren ble behandlet i psykiatrien. Tiril Broch Aakre, som er født i 1976, har tidligere gitt ut tre skjønnlitterære bøker. Det første var en diktsamling. Denne ble etterfulgt av to romaner. Bøkene er kritikerrost, og hun fikk ungdommens kritikerpris i 2016 for den første romanen som heter «Redd barna». Boken har ingen sjangerbeskrivelse. I et intervju med Dag og Tid har forfatteren kalt boken en selvbiografi. På omslaget av boken er det avbildet en mor som leker med to små jenter på golvet. Det må være moren, forfat- teren (jeg-personen i boken) og hennes søster. Ingen personer fremstår med sine navn. De andre personene i boken nevnes kun med forbokstav. Mora omtales med M. Moren var i utgangspunktet en oppegå- ende dame med utdannelse i sosiologi og som underviste ved en høyskole. I tillegg var hun kunstmaler. Hun fikk store problemer med angst og depresjon, noe som beskrives av forfatteren, og også moren selv gjennom brev og etterlatte notater. Det var et komplisert forhold mellom mor og datter, som ble vanske- ligere ettersom morens depresjon og angst tiltok. Datteren var glad i moren, men samtidig opplevde forfatteren at hun måtte beskytte seg mot den skade som moren kunne påføre henne. Det var sårt for datteren å måtte sette grenser for kommunikasjon, å be om at mor ikke må ringe så ofte, og at hun ikke var trygg når mor var alene med datterens egne barn. Moren ble etter hvert i stadig mindre grad i stand til å ta vare på seg selv eller andre. Datteren opplevde at moren ble sløvere i sammenheng med et stort tablettforbruk. Hun ble også ustø til beins. Moren greide i stadig mindre grad å engasjere seg i det hun tidligere likte. Hun likte å lese skjønnlitteratur, men etter hvert henfalt hun til en for det meste passiv tilværelse på sofaen med mye angst og depresjon. For jeg-personen ble kontakten med mor en stor påkjenning etter hvert, og hun beskriver egen angst og depresjon, dette delvis som følge av det kompliserte forholdet til moren. Likevel har hun gode minner fra barndommen, med en livlig og munter mor som kom og hentet henne hjemme hos faren etter at foreldrene ble skilt tidlig i livet. Forfatteren kan ikke huske at moren noen gang bodde sammen med henne i huset. Forfatteren og søsteren var de nærmeste pårørende. De to søstrene samarbeidet godt, og de oppfattet helsevesenets behandling på samme måte. De var kritiske til den behandling moren fikk. Dette førte til en søknad om pasi- entskadeerstatning for mangelfull oppfølging av psykiatrien etter at moren tok sitt eget liv under en permisjon fra en sykehusinnleggelse. Pasientjournalen til moren blir kommentert i boka. Journalen var ifølge forfatteren høyst mangelfull. De to søstrene mente at tiltak som involverte samtaler og menneskelig kontakt fikk for liten prioritet sammenlignet med medi- sineringen. Kunne selvmordet vært unngått? Det henvises bakerst i boka til steder og telefonnummer som kan oppsøkes av dem som sliter med selvmordstanker, angst eller depre- sjon. Det være seg Kirkens SOS, Angstringen eller en rekke andre steder. Hjelp å søke for pårørende er også nevnt. Boka gir viktig innsikt i invalidiserende angst og depresjon, både ved forfatterens beskrivelse av moren, men også ved gjengi- velse av den avdødes egne notater og brev til datteren. Påkjenningen å leve med alvorlig psykisk sjuk mor er godt skildret. Forfatteren skriver lettfattelig og tydelig om et vanskelig emne. Boka har også fått en økt aktualitet gjennom all den oppmerksomhet Ari Behns selvmord fikk i offentligheten. Einar Hafsahl Spesialist i psykomotorisk fysioterapi Når mor er psykisk syk Fra svimmelhet til balanse Forfattere : Kjersti Wilhelmsen, Anne Kari Skøien og Anne-Lise Tamber Forlag : Fagbokforlaget Sider : 272 ISBN : 9788245012279 Fra svimmelhet til balanse handler om balansesystemet, sykdommer i balanseorga- net og hvordan mestre vestibulære sykdom- mer. Det er anslått at sykdommene koster det offentlige rundt 500 millioner kroner i året. Konsekvensene er store for de som rammes, både sosialt og yrkesmessig, og mange opplever redusert livskvalitet. Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for vestibu- lære sykdommer er det generell mangel på kunnskap, lang ventetid for å bli undersøkt, liten kapasitet og store geografiske forskjel- ler når det gjelder behandling og rehabilitering. Boken formidler kunnskaper og erfa- ringer innen under- søkelse, diagnostise- ring og behandling/ rehabilitering. Den er godt illustrert og inneholder mange kliniske eksempler, aktuelle undersøkelser, behandlingsformer og øvelser. Forfatterne belyser problematik- ken fra flere ulike perspektiver. Målgruppen er helsefagstudenter og klinikere i kommune- og spesialisthelsetje- nesten. Fysioterapeuten søker anmelder til boken. Kontakt fagredaktor@fysio.no.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy