Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 43 Er fysioterapi den usynlige helsetjenesten? INFORMASJON FRA NFF Det er et spørsmål jeg ofte stiller meg. Og hvorfor er det slik? Denne våren fikk vi igjen kjenne sparekniven på strupen. I flere kommuner lan- det over ble det varslet små og store kutt i fysioterapitjenesten. Også i spesialist- helsetjenesten opplever man kutt. I min region har dette i år særlig rammet den avtalebaserte delen av kommunehelsetjenesten. På beste vestkant i Oslo må bydel Vestre Aker spare inn 58 millioner de to neste årene etter et stort merforbruk de siste årene. 3,2 millioner av disse ble tatt fra potten til driftstilskudd. Summen er ikke så stor, men dette rammer mange fysioterapeuter da bydelen er kjent for å ha flere små tilskudd. Institutter står i fare for å måtte avvikle dagens drift, da flere terapeuter er sagt opp. Dette er bare trist og rammer pasientene i bydelen hardt. Igjen blir jeg sittende og lure – hvorfor virker det så «lett» for byråkrater og politikere å kutte i våre tjenester? Jeg tror svaret er sammensatt, men en av årsakene er nok mangel på kunnskap. Mangel på kunnskap om vår kompetanse, og bredden av pasienter vi behandler. Jeg tror mange mangler kunnskap om hva slags praksis vi har og hvordan vi sam- arbeider på kryss og tvers med mange andre instanser. I kommunene tror jeg at en av de største utfordringene er uvitenhet om at ansatte fysioterapeuter og av- taleterapeuter SAMMEN utgjør den offentlige kommunale fysioterapitjenesten. Hvordan ble det slik? Det vet jeg ikke, og jeg tror nok vi må ta på oss litt av skyl- den selv. Vi har kanskje ikke vært så gode på å vise oss frem. Likevel har jeg stor tro på at vi kan endre dette ved å invitere beslutningstakere og politikere ut til oss, vise dem hva vi gjør, hvordan vi jobber og hvem vi jobber med. Vi kan invitere oss selv, og stille opp i møter i bydel og kommune og fortelle politikerne om fysiote- rapi og hvilke tjenester fysioterapeuter leverer. Da blir det straks vanskeligere å svinge sparekniven over en høyt kompetent faglig tjeneste som med økonomiske briller er svært lønnsom og ikke lengre usynlig. Karianne Bruun Haugen Region Osloområdet Hvorfor virker det så «lett» for byråkrater og politikere å kutte i våre tjenester?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy