Fysioterapeuten 6-2020

FYSIOTERAPEUTEN 6/20 7 FYSIOPRIM litiske myndigheter? Fysiofondet ønsket at dette ble belyst gjennom prosjektet. Dette er store spørsmål, og ut fra publikasjonslisten til FYSIOPRIM kan ikke vi se at disse am- bisjonene er møtt. Vi sender samtidig disse spørsmålene over til politikerne. Slik vi ser det, har FYSIOPRIM levert mengder av ny og viktig kunnskap om fysio- terapi i primærhelsetjenesten. Praksisnære samarbeidsmodeller, utvikling og valide- ring av verktøykassa, og ikke minst viktige refleksjoner om videre studier av høy rele- vans for faget. Antallet publikasjoner vitner om hardt arbeid og høy produktivitet. Svært interessante studieprotokoller vitner om gode ideer, vyer, visjoner og ambisjoner. Det hadde vært trist dersom alt stoppet opp her. INOREG og SupportPRIM Norges Forskningsråd har støttet to videre- føringer fra FYSIOPRIM. «INOREG – Inno- vations in use of registerbased data for ana- lyzing effects of primary and municipal care in patients with chronic diseases» og «Sup- portPRIM – Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care» er studier som nok ikke vil videreføre selve hospiteringsordningen, men som vil forsøke å optimalisere et samarbeid videre. Studiene støtter seg, slik vi forstår det, på et norsk pasientregister med over 3000 pa- sienter. Her vil det være mulig å kartlegge pasienter, sykdom og skader, behandling og behandlingseffekter. Godt grunnlag for videre forskning FYSIOPRIM har lagt et godt grunnlag for og stimulert til langsiktig forskning på fysio- terapi i primærhelsetjenesten. Selv sitter vi med flere spørsmål enn svar etter alle disse årene. Gode spørsmål fører som kjent ikke alltid til gode svar, men heller til enda bedre spørsmål. Vi håper forskere og fysioterapeu- ter der ute har blitt enda mer nysgjerrige på faget etter å ha lest utallige publikasjoner og nyhetssaker fra FYSIOPRIM i Fysioterapeu- ten og andre tidsskrifter, aviser og kanaler. Vi skulle ønske at viktig kunnskap fra pro- sjektet hadde blitt implementert raskt i kli- nisk praksis. Dette ser ikke ut til å ha skjedd – enda. Men det er ikke for sent! n ILLUSTRASJONSFOTO: Stig Marlon Weston

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy