Fysioterapeuten 6-2021

FYSIOTERAPEUTEN 6/21 75 Kort sagt • Fysisk inaktivitet og lav treningsmotivasjon er utbredt blant KOLS-rammede personer. • Dette er vist å føre til økt risiko for tilleggslidelser og redusert livskvalitet. • Tett, individuell treningsoppfølging fra kyndig perso- nell hadde en gunstig innvirkning på faktorer bestem- mende for treningsmotivasjon. relatert til begrenset erfaring med slik type aktivitet, og at man av den grunn kan oppleve fysisk trening som ukjent og uviktig (11). Manglende informasjon om fysisk aktivitet kan også være en potensiell utfordring, noe som ble truk- ket frem som hovedårsaken til at KOLS-rammede ikke var tilstrekkelig fysisk aktive i en dansk studie (12). I The Granheim COPD Study ble 24 personer med KOLS forespurt om deltakelse i en kombinert kostsupple- menterings- og treningsintervensjon, hvor hovedformålet var å undersøke de funksjonelle og biologiske effektene av styrketrening med og uten daglig tilskudd av vitamin D.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy