Fysioterapeuten 6-2021

FORSIDE 1
Kronikk: Rehabiliteringsbehovet har vært stort lenge (Lund G) 8
Lungerehabilitering av kolspasienter i primærhelsetjenesten – en pilotundersøkelse i to norske kommuner (Østrem A et al.) 10
Tverrprofesjonelt samarbeid i en kommunal døgnrehabiliteringsavdeling: En kvalitativ studie av profesjonsutøvernes erfaringer (Baklid KK et al) 16
Fagartikkel: Fysioterapi etter albuefraktur (Berdal G et al.) 22
Tid for å tenke nytt om fysioterapi til pasienter med fibromyalgi (Mengshoel AM) 28
Fysioterapi ved revmatiske betennelsessykdommer – på vei til en kunnskapsplattform for klinisk praksis (Mengshoel AM et al.) 34
Kan en totimers artroseskole i ortopedisk spesialisthelsetjeneste bedre sykdomsmestring hos personer med hofte- og kneartrose? En kohortestudie (Engdal M et al.) 42
Barn med overvekt og fedme: En kvantitativ pilotstudie av standardisert livsstilsbehandling i kommunehelsetjenesten (Myhrer EK et al.) 48
Fagartikkel: Pasienten som person i pasientsentrert fysioterapi (Ahlsen B) 56
Potensielle traumer og langvarige muskel- og skjelettsmerter hjå ungdom. Ein tverrsnittstudie (Kandal A et al.) 62
Utredning av kroppsbildeforstyrrelse hos personer med fedme og overspisingslidelse (Berg KH et al) 68
Styrketrening ved kronisk obstruktiv lungesykdom: Erfaringer fra The Granheim COPD Study. En kvalitativ analyse av motivasjonsfaktorer (Mølmen KS et al.) 74
Hvordan skape helhetlige habiliteringsforløp for førskolebarn med cerebral parese? En fokusgruppestudie (Østensjø S et al.) 82
Varig deltakelse i fysisk aktivitet blant ungdommer med funksjonsnedsettelse. En intervjustudie (Gjessing B et al.) 88
Kasusrapport: Intrapulmonell perkussiv ventilasjon som ledd i tidlig rehabilitering av en COVID19 pasient i sykehus (Rasmussen IC et al.) 94
Doktorgrad: Mobilitet etter milde hjerneslag – en ettårsoppfølging 99
Kronikk: Norge trenger en rehabiliteringsreform! (Becker et al.) 100
Kronikk: Samarbeid er nøkkelen til kvalitet i rehabilitering – selv blant konkurrenter (Fossmo HL et al.) 104
Essay: Hva har kaktuser med rehabilitering å gjøre? (Lyken AD et al.) 107
Sammendrag: Revmatologi: Pasienter og behandlere fornøyd med videokonsultasjon (Tveter AT et al.) 110
FASTE SPALTER 112
NFFs kurs 112
Bransjeregisteret 114

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy