Fysioterapeuten 7-2018

14 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 AKTUELT Fysioterapeuter og helsesøs- tre i Trondheim gir elever kon- krete teknikker de kan bruke for å håndtere utfordringer, via arbeidsmetoden MEST. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no FYSIOTERAPEUTEN møter kommunefy- sioterapeut Kristine Rabben Amundsen og helsesøster Mona Sundstrøm i splitter nye lokaler på Heimdal videregående skole. – Vi holder på å bo oss inn her, smiler Sundstrøm og viser vei til sitt kontor. Amundsen er også her i dag på grunn av rollen hun har i MEST, en arbeidsmetode Trondheim kommune nå har valgt å satse på for fullt. For øvrig jobber hun med barn fra 0-18 år i Trondheim kommune. «MEST» står for «mestring av hverdags- utfordringer». Det startet som et prosjekt, men har nå blitt en del av den daglige driften. – Det er fem år siden helsesøster Nina Stiklestad Holmen fikk ideen til et opplegg der man kunne hjelpe ungdommer med de samme utfordringene i gruppe istedenfor en individuell tilnærming. Fokuset skulle være lav terskel, forebygging og helsefremmende. Vi søkte Helsedirektoratet om midler, og fikk det, forteller Amundsen om oppstarten. Gir elever råd mot eksamenspress, søvnplager og stress AKTUELT Helsesøster Mona Sundstrøm og kommunefysioterapeut Kristine Rabben Amundsen jobber med prosjektet MEST i Trondheim kommune. De lærer elevene teknikker de kan bruke for å takle blant annet stress, bekymringer og søvnproblemer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy