Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 15 Fast tilbud I dag har fem videregående skoler i to by- deler i Trondheim tilbudet på fast basis. I tillegg ruller kommunen ut MEST på alle ungdomsskolene i byen fra høsten 2018. MEST i ungdomsskolene har fått navnet «UngMEST». – Vi synes det er fantastisk å ha MEST her på skolen, sier Siri Riksheim, leder i elevtje- nesten ved Heimdal v.g.s. – Det er et kjempebra lavterskeltilbud som er veldig populært hos elevene. Innhol- det er relevant, det foregår i skoletida og er dermed lett å delta på, slår hun fast. Og fortsetter: – Elevene sier det fungerer bra. De får hjelp til ting de selv føler de trenger hjelp til. Ifølge helsesøster kan MEST gjøre det let- tere for elevtjenesten, skolehelsetjenesten og lærerne å sette inn målrettet tiltak. – Dette er trolig hemmeligheten med at det går så bra. Vi har kjørt digitale, anony- me kartlegginger, der elevene blir spurt om tema de tror vi kan bidra med veiledning om, sier Sundstrøm. Svarene var klare. Elevene ønsket hjelp til å håndtere problematikk rundt søvn, stress, bekymringer, og hjelp til god studieteknikk. Resultatet er seminarer om disse tema- ene, som Sundstrøm og Amundsen kjører sammen. På de andre videregående skolene som tilbyr MEST, har andre helsesøstre og fysioterapeuter de samme rollene. – Vi synes det er veldig klokt av Trond- heim kommune å satse på et helsefrem- mende tilbud som dette. På kursene norma- liserer vi utfordringer. Og gjør det klart for elevene at det er en del av livet å streve litt innimellom. Og så lærer vi dem teknikker for å mestre utfordringene, sier Amundsen. Frivillige seminarer De åpne seminarene er et frivillig tilbud. De som velger å være med, får ikke fravær på skolen for å delta. – Seminarene stjeler litt tid av langfri, klassens time og vanlig undervisning, men de fleste synes det går bra. For øvrig er nok dette den største utfordringen vi har i MEST: Å finne tid. Gode tidspunkt. Lærerne er ikke alltid like glade om det stjeles av undervis- ningstiden de har med elevene. Samtidig opplever vi at de stort sett er veldig positive til det vi gjør, sier Sundstrøm. Rektor ved Heimdal v.g.s., Elisabeth V. Tandstad, slår fast at MEST er til god nytte når det gjelder å gi elevene en bedre skole- hverdag. – Her på skolen har vi musikklinje, idrettslinje, studiespesialisering, elektro, IKT og helse og oppvekst. Kartleggingene gir oss en pekepinn på hvilke utfordringer elever innen de ulike retningene kan ha. Dette gjør at det blir lettere for skolehelsetje- nesten og elevtjenesten å jobbe med en sys- temisk tilnærming i disse klassene, sier hun. Eksamensnerver og søvnproblemer Et tiltak kan være at de to kommer inn i en klasse og kjører et såkalt klasseromseminar som varer 45 minutter. Dette skjer på opp- fordring fra læreren. – Da kan vi snakke om stress, for eksem- pel, om bekymringer eller om å takle eksa- mensnerver eller uro før en presentasjon de skal ha foran klassen. Eller om hva de kan gjøre for å få bedre søvn. Poenget er å gi elevene konkrete verktøy de kan bruke for å MEST • «MEST» står for «mestring av hverdagsutfordringer». • Prosjektet ble utviklet og startet i Trondheim i 2014/2015. • Det er et tilbud fra skolehelsetje- nesten i Trondheim til elever på videregående skole med fokus på mestring av hverdagsutfordrin- ger. Hensikten er også å styrke skolemiljøet. • Fra høsten 2018 skal UngMEST innføres på alle ungdomsskolene i byen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy