Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 29 Takk FYSIOPRIM har fått støtte av Fond til et- ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Vi vil også rette en stor takk til ledelsen i Trondheim kommune ved enhetsleder Anne E. Hansen og avdelingsledere Anne- Cath Stræte og Siw Sellæg. Fysioterapeuter i Trondheim kommune som har bidratt i utvikling av retningslinjene er foruten ar- tikkelforfatterne Ingunn Skogseth-Stevens, Randi Viken, Bitten Eid, Inger Kvisvik, Van- ja Færø, Marie Tjelle Renli, Ingunn Hågård Kvaale, Anya Karin Rønning Almenning, Brita Heggen, Marthe Skjesol, Anne-Ragna Aarli og Gølin Svendsen. Vi takker for god hjelp fra medisinsk informasjonsspesialist Ingrid Riphagen ved NTNU og fysiotera- peut Merethe Brandal ved St. Olavs hospital. Referanser 1. Helsebiblioteket. Kunnskapsbasert praksis. ( http:// www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis ) 2. Nordtvedt MW, Jamtvedt G. Kunnskapsbasert praksis: Engasjerer og provoserer. Sykepleien 2009(7):64-69. 3. Helsedirektoratet. Veileder for utvikling av kunn- skapsbaserte retningslinjer IS-1870 2012 . 4. Graham ID, Logan J, Harrison MB, et al. Lost in know- ledge translation: time for a map? J Contin Educ Health Prof. 2006;26(1):13-24. 5. Flottorp S, Aakhus E. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis . Norsk Epidemiologi. 2013;23(2):187-196. 6. Dicenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing pre- appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S mode l . Evid Based Nurs. 2009;12(4):99-101. 7. Lim W, Arnold DM, Bachanova V, et al. Evidence-based guidelines--an introduction . Hematology Am Soc Hema- tol Educ Program. 2008:26-30. 8. Shekelle PG, Woolf SH, Eccles M, et al. Clinical guideli- nes: developing guidelines . BMJ. 1999;318(7183):593- 596. 9. Jamtvedt G. Kunnskapsbasert praksis – 12 år etter . Fysioterapeuten. 2012(3):35-38. 10. Jamtvedt G. Systematiske oversikter om effekt av tiltak . Norsk Epidemiologi. 2013;23(2):119-124. 11. Kaplan SL, Coulter C, Fetters L. Physical therapy management of congenital muscular torticollis: an evidence-based clinical practice guideline: from the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association . Pediatr Phys Ther. 2013;25(4):348-394. 12. Haugen EB, Benth J, Nakstad B. Manual therapy in infantile torticollis: a randomized, controlled pilot study . Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 2011;100(5):687- 690. Title: Development of guidelines for evidence-based paediatric physiotherapy in primary health care Abstract n Introduction : Evidence-based practice involves making decisions based on systema- tically collected knowledge from research, experience and users. Physiotherapists are expected to keep themselves updated within a range of fields, but the knowledge may be poorly available and difficult to translate into practice. The aim of this paper is to describe the process and share experiences from working with guidelines for evidence- based practice whithin paediatric physiotherapy in Trondheim Municipality. n Main part : Through FYSIOPRIM, which is a research program for physiotherapy in primary health care, we have established structures for collaboration and development in Trondheim Municipality. The collaboration between researchers and physiotherapists seems beneficial in working for evidence-based practice. We have created a 3-step model for development of guidelines, consisting of preparation, organisation and execution. We here present the various steps and discuss experiences with this work in Trondheim Municipality. n Conclusion : In this process of developing guidelines, we have used a method that has worked well in Trondheim Municipality. We think this model can be transferred to other municipalities working with guidelines for evidence-based practice in primary health care. We hope that this will stimulate other municipalities to develop knowledge within paediatric physiotherapy. n Keywords : FYSIOPRIM, physiotherapy, knowledge development. Vi tar imot fagartikler, vitenskapelige artikler, fagkronikker, fagessays, bokanmeldelser, sammendrag av studier publisert internasjonalt samt prosjektsammendrag. Vitenskapelige artikler og fagartikler: Fristen har utløpt . Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter, doktorgradssammendrag og norske sammendrag fra pågående prosjekter og artikler publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 1. november . Spørsmål og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no . Se vår forfatterveileder. Tema: Velferdsteknologi Fagutgivelsen 2018 blir nr. 9 (desember) og tema denne gangen er velferdsteknologi . Vi ser frem til å motta interessante artikkelmanuskript – og til en spennende fagutgivelse!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy