Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 31 lange og buede brystrygg, var jeg ofte gjen- stand for faglig diskusjon. Med det jeg vet i dag, om sammenhengen mellom kropps- holdning og måten man som individ forhol- der seg til seg selv og sin verden på, er det grunn til å stille spørsmål ved et slikt fokus. Vi bærer vår personlige historie i kroppen, hvor skulle vi ellers bære den? Våre reaksjo- ner i møte med livet, våre mestringsstrate- gier og vårt forsvar mot dets utfordringer, speiles i vår måte å være i kroppen på, enten vi er i bevegelse eller står stille, sitter eller ligger. Det er ubehagelig å bli betraktet som ubesjelet kropp. Uten at det var et uttalt læringsmål, er- farte jeg noe viktig den gang, som jeg tror kommer deg til gode. Når jeg ser på deg, vil jeg ikke fokuserer på dine kroppslige uregel- messigheter, men i respekt for din historie og ditt levde liv, forsøke å forstå hvordan du, i din kropp, håndterer din tilværelse. Og du behøver ikke kle av deg. Det tok meg lang tid å erkjenne at det ikke var mulig å hjelpe alle. På tross av iher- dig innsats, ble ikke alle pasientene kvitt sine plager. Slik jeg ser det nå, var det for iher- dig innsats. I timene ga jeg alt, jeg lyttet og så, forklarte, viste og forsto, til siste minutt. Jeg følte meg ansvarlig for det mennesket jeg hadde foran meg, for dets ve og vel så å si. Selv om det var alt for pasienten , var det fysioterapeuten i sentrum . Det var jeg, den målrettede, handlekraftige og effektive som hadde hovedrollen, og som det på merkelig vis kom til å handle om. Du kunne ha sagt, – Hun er veldig flink, hun kan mye, gjør mye – hvis noen hadde spurt deg hvordan det gikk hos fysioterapeuten. Men det er ikke gitt at du følte deg bedre. Jeg har et klart bilde av meg selv fra den tiden, særlig som sykehusfysioterapeut; sunn og smilende, trappene i tre byks, vel- mente råd til alle som kom i min vei. Du ville blitt overveldet. Du Vi setter oss, jeg gir deg et glass vann, du rekker meg henvisningen fra legen. Jeg tren- ger knapt se på den, det står ett ord og en kode i diagnosefeltet; Myalgi, L18. Jeg spør om du har fått vite hva det betyr og du rister på hodet. Myalgi betyr vondt i musklene, det er det. Det vet du at du har, diagnosen gir deg ingen forklaring i seg selv, den er uspe- sifikk og subjektiv. Smertene er på et vis bare dine egne, når de ikke kan spores tilbake til biologiske forhold den medisinske undersø- kelsen kan avsløre 2 . Men faktum er at de kan ha årsak i hele spekteret av menneskelige tilstander og tildragelser som kan sette seg i kroppen, i form av muskulær spenning. Men dette er du kanskje ikke fullt ut klar over, selv om du kan ha hatt dine mistanker. Sammen med utbredte muskelsmerter, opptrer gjerne hodepine, fordøyelsesbesvær, søvnvansker, konsentrasjonsproblemer og utmattelse, i alle grader og variasjoner. Hvordan skal du kunne tro på at du ikke feiler noe, slik legen Du skulle komme til meg med ditt problem, jeg skulle løse det. 2 Gjennom tester, bilder og laboratorieundersøkelser.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy