Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 33 Julsvoll, EH: Temporomandibulær dysfunksjon. Teori, undersøkelse og behandling. Cappelen Damm akademisk 280 sider Kr. 579,- ISBN: 9788202557799 Så er den her, boken om Temporomandibulær dysfunksjon. Forfatter og redaktør har samlet et team av kolleger og annet helsepersonell til å skrive ulike kapitler. De fleste kapitlene har Elisabeth Heggem Julsvoll skrevet selv. Julsvoll er fysioterapeut og spesialist i manuellterapi, og har gjennom en årrekke arbeidet med kjeveproblematikk og publisert flere artikler om temaet. Boken er bygd opp med tre hovedkapitler; teori, undersøkelse og behandling. De fleste kapitler avsluttes med en oppsummering, praktiske oppgaver om temaet og spørsmål til innholdet. Dette gjør boken brukervennlig og sikrer at leseren har skjønt og fått med seg innholdet. Mot slutten av hovedkapittel finnes svar på spørsmålene. I teorikapittelet blir anatomi og biomeka- nikk for kjeveleddet grundig behandlet. Ulike patologisk tilstander og smertemekanismer er beskrevet. Forfatteren fremholder klart at kjeveproblematikk ofte er en del av et større symptombilde. I mange tilfeller kan det være nyttig med en tverrprofesjonell tilnærming. Kjeveleddproblematikk er ofte en godartet tilstand. Undersøkelsen blir grundig beskrevet. Den samme systematikken som ellers benyttes, gjelder også for kjeveleddet. Flere av kapitlene er allmenngyldige, mens andre er mer spesi- fikke for kjeveleddet og omliggende strukturer. Spesielt verdifullt for manuellterapeuter og fysioterapeuter er kapittelet om radiologisk utredning og differensialdiagnostikk. Her leg- ges det klare føringer for når det skal utredes videre. I kapittelet om behandling deler Julsvoll raust av sin erfaring. Tiltakene er grundig beskrevet og illustrert. Behandlingen er målrettet og konkret. Spesielt interessant er det å lese om hvordan leddskiven i kjeveleddet kan påvirkes gjennom konservative tiltak. To kapitler omhandler behandling med bittskinne og kirurgi, skrevet av tannlege og kirurg. Dette er nyttig informasjon til oss som behandlere. Boken er gjennomillustrert med gode foto- grafiske illustrasjoner der piler viser retningen på de tiltakene som skal gjøres. Andre illustra- sjoner viser hvordan ulike tiltak og øvelser kan utføres. Boken har et stort antall referanser i teksten, og i slutten av hovedkapitlene er referansene skrevet fullstendig ut. Boken dekker et kunnskapshull. Hittil har undervisning om kjeveleddproblematikk blitt lite fokusert på i grunnutdanningen, og også på masterstudiet i manuellterapi. Mange terapeuter har vegret seg for å gjøre tiltak i kjeveregionen. Boken bør fjerne mye av denne frykten. Kjeveleddproblematikk er vanlig for pasienter med belastningsplager. Fysiotera- peuter og manuellterapeuter kan gi viktige behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Boken bærer preg av godt språk, noe som gjør den lettlest. Boken kan leses sammen- hengende, eller brukes til oppslag. I kurssam- menheng om kjeveleddet er den en absolutt nødvendighet. Elisabeth Heggem Julsvoll har levert ei flott bok som utfyller Nasjonale faglige retnings- linjer for utredning og behandling av TMD (tyg- gemuskulatur- og kjeveleddsplager). Boken anbefales på det varmeste. Alf Sigurd Solberg , manuellterapeut MSc. Systematisk bok om kjeveproblematikk Juel NG, Faugli HP, Ludvigsen TC: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet, 2.utgave Forlag: Fagbokforlaget 290 sider Pris: 449,- ISBN: 9788245024753 Klinisk undersøkelse er helt sentralt ved diagnostikk av plager fra bevegelsesapparatet. Det finnes et stort antall undersøkelser for de ulike kroppsregionene, noe som kan være forvirrende for mange. Undersøkelsene som presenteres i denne boka, er sentrale for alle faggrupper som jobber med muskel- og skjelettplager. De utvalgte testene tilfredsstiller så langt som mulig vitenskapelige kriterier. I denne nye utgaven er hele boka gjennomgått og kapitlene oppdatert etter behov. Mange av bildene og illustrasjonene er nye. Kapitlene om albue og håndledd og hånd er endret vesentlig i samarbeid med spesialist i håndkirurgi Rasmus Thorkildsen. Målgruppen for boka er alle som ar- beider med diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettplager eller driver studier på dette området. Boka har en tilhørende nettressurs der undersøkelsene vises kort i videoer med samtidig forklaring, slik at en lett skal kunne se utførelsen i praksis. Ønsker du å anmelde boka? Send en epost til fysioterapeuten@fysio.no !

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy