Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 39 DA HUN VAR 11 år gammel fikk Gjerdseth (54) hjerneblødning. Over 40 år senere har hun vært en av deltakerne på de intensive treningsperiodene med metoden Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabili- tering Lian, St. Olavs Hospital (Fys. Med. Lian). Der er fysioterapeut Roland Stock godt i gang med en doktorgrad på samme tema. Målet er å skaffe ny viten om CIMT i tidlig fase etter hjerneslag. Han ser på effekt, gjennomførbarhet og grepstyrke. Høyintensiv trening Stock fikk høre om metoden på en kongress om fysikalsk medisin og rehabilitering i Ve- nezia i 2002, og han syntes det hørtes spen- nende ut. Målgruppen for CIMT er pasien- ter med lette til moderate lammelser i armen etter hjerneslag. – Kort sagt går metoden ut på å trene af- fisert kroppsdel svært intensivt i en relativt kort periode, med funksjonell trening. Sam- tidig hemmer du bruken av frisk side, sier Roland Stock. Han er opprinnelig tysk og har jobbet som fysioterapeut innen nevrologisk reha- bilitering siden slutten av 1980-tallet, både i Tyskland og Sverige, før han flyttet til Trondheim i 1997. Da han kom med ideen om å prøve ut metoden på Lian fikk han ge- hør både fra ledelsen og kollegene. – En ergoterapeut ble med på prosjektet, og etter hvert etablerte vi et rom der vi sam- let og laget en mengde utstyr, som kan bru- kes til å trene funksjonen i hånd og arm. Det er forskjellige hverdagsgjenstander. Kruk- ker og flasker. En leverpostei-boks som skal åpnes. Skruer som skal skrus. Stikkontakt- trening. Samt å kneppe knapper, og å skru på ulike korker og lokk, forteller Stock. På Lian har de hatt CIMT-kurs, både for håndfunksjon og gangfunksjon, siden 2003. Gjenoppdaget armen – For meg har det vært helt fantastisk å være med på CIMT-kurs, sier Sissel Marie Gjerdseth. I over 40 år har jeg trodd at armen min nesten ikke kan brukes til noe. Men så har det vist seg, at det kan den! Gjerdseth er ikke en av deltakerne som Stock forsker på. Hun stiller opp i Fysiote- rapeuten for å vise frem litt av metoden i praksis. – Det var helt tilfeldig at jeg kom hit, for å bli med på det toukers intensive håndfunk- sjonskurset. Jeg hadde gått med betennelser og smerter i venstre arm over lengre tid. Jeg har alltid brukt den venstre armen, både på jobb og hjemme, til alle gjøremål. Den høyre har mest bare vært der, forteller Gjerdseth. Hun fikk hjerneblødning da hun var bare 11 år gammel: – Det resulterte i at høyre arm og bein ble lammet. Jeg satt i rullestol, og fikk beskjed om at jeg måtte lære meg til å bruke venstre arm, fordi den høyre aldri ville bli bra, for- klarer Gjerdseth. Etter et års tid klarte hun å gå, og hun Høyrearmen våknet til live igjen OVER ALL FORVENTNING At hun skulle skrive igjen, trodde hun aldri. Men etter to ukers intensiv trening på Lian, klikket det på plass. – Tenk at jeg skulle klare dette, 43 år etter hjerneslaget, sier Sisse Marie Gjerdseth. (Bilde til venstre) CIMT-metoden n CIMT ble utviklet på slutten av 1990-tallet av adferdspsykologen Edward Taub. Meto- den er basert på teorien «learned non-use», som tar utgangpunkt i at pasienten etter et hjerneslag bruker den mest affiserte hånden mindre enn den er i stand til, og at dette blir et etablert mønster, selv om noe av funksjonen kommer tilbake ved spontan bedring. Metoden skal bidra til å overvinne et tillært og uhensiktsmessig bruksmønster. Dette skjer gjennom intensiv oppgaveorientert trening med mest-affisert hånd, og bruk av en vott eller lignende, som begrenser bruk av mindre affisert hånd. Den opprinnelige CIMT-metoden tar utgangspunkt i at pasienten skal trene seks timer om dagen, hver dag i to uker. Modifiserte varianter beskriver at treningen foregår i færre timer per dag. På Lian trener pasientene fire timer om dagen de to ukene det intensive treningsprogrammet pågår. I over 40 år trodde Sissel Marie Gjerdseth at den høyre armen hennes var nesten ubrukelig. Møtet med CIMT viste at det ikke var riktig. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy