Fysioterapeuten 7-2018

Eldre ut av rekka går… Eldre som bor i langtidsavdelinger på sykehjem blir bevisst nedprioritert i endel kommuner når det gjelder tilgang til fysioterapi. Det er inntrykket vi sitter igjen med etter en konferanse for fysioterapiledere i kommune- helsetjenesten som NFF arrangerte nylig. Ressursene strekker ikke til. Prioriteringsnøkler utarbeides, og det snakkes om mestring og pasientens ansvar for egen helse. I kommuner over hele landet diskuteres eldrebølgen, og prioritering er det store temaet. I dette nummeret av Fysioterapeuten kan du lese om en samfunnsøkonom som mener at el- drebølgen ikke vil bli en så stor utfordring. Han mener at eldre framover vil holde seg spreke mye lenger. De vil ikke nødvendigvis havne hos fysioterapeuten når de bikker 70 år. Fysioterapeut og førsteamanuensis Therese Brovold er ikke enig i at kommunene kan avlyse debatten om framtidens ressurser og behandling. Hun mener at fysioterapeutene og kom- munene må tenke nytt. Pasientgruppene vil endre seg, og det må trolig satses mer på tidlig innsats, forebygging og gruppetrening. Men alt har en pris. Uansett om man håper og ønsker at kommunene dobler eller tredobler antall fysioterapeuter framover, vil det finnes et økonomisk tak i helsetjenesten. Det går en grense et sted for hvor mye folk er villige til å betale i skatt. Og samtidig spiser nye, kostbare medisinske fremskritt av helsebudsjettene. Andelen eldre som er over 80 år – og etter hvert over 100 år, vil bare øke på. Hvem som helst kan få vondt i magen av at eldre på langtidsavdelinger blir prioritert vekk. Det er nettopp det smertefulle med prioritering; det innebærer å si ja til noe og nei til noe annet. Mange snakker varmt om veiledet trening i grupper. Spørsmålet er om de som er på vei mot alderdommen vil klare å gjøre nok egeninnsats uten individuell oppfølging. I tillegg vil nok mange fysioterapeuter i årene framover oppleve at folk har langt høyere forventninger til hvilken hjelp og tilbud de skal få, enn dagens eldre. Trolig vil de ha lavere terskel for å be om hjelp, og kravet til hvor friske de skal føle seg, er større. Folk forventer seg også tilbud som er tilpasset det funksjonsnivået de er på. Å prioritere er et lederansvar, vil mange si. Lederne er samtidig avhengig av godt begrunnede, faglige innspill fra fysioterapeutene som vet hvor skoen trykker, for å kunne ta gode valg. Som fysioterapeut bør du reflekte- re over og forberede deg på de vanskelige diskusjonene framover. fysio terapeuten Kirkegata 15 P.B. 147 Sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 93 30 50. E-post: fysioterapeuten@fysio.no www.fysioterapeuten.no UTGIVER Norsk Fysioterapeutforbund FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdannings- politiske og helse- og sosialpolitiske forhold. (Paragraf 16.2 i NFFs lover). Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Fysioterapeuten nr. 7.2018/85 Redaksjonen avsluttet: 24. september 2018 ISSN 0016-3384 (trykt utgave) ISSN 0807-9277 (online) Forside: Anne Kristiansen Rønning Foto uten byline: Colourbox.com Det er nettopp det smertefulle med prioritering; å si ja til noe og nei til noe annet. Fagredaktør MSc fysioterapeut John Henry Strupstad tlf. 926 24 206 js@fysio.no Redaktør Dagrun Lindvåg tlf. 976 71 248 dl@fysio.no Layout Kirsten Stiansen tlf. 413 18 188 ks@fysio.no Journalist Cecilie Bakken Høstmark tlf. 976 40 361 cbh@fysio.no 4 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 LEDER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy