Fysioterapeuten 7-2018

informasjon fra NFF Vi blir altså ikke særlig klokere av å ta MR-bilder av korsryggen. Fred Hatlebrekke forbundsleder Gjør kloke valg FYSIOTERAPEUTEN 7/18 43 Legeforeningen lanserte nylig kampanjen «Gjør kloke valg» for å redusere overdi- agnostisering og overbehandling som kan øke risikoen for belastning, skader og komplikasjoner. Fysioterapeutforbundet slutter seg til kampanjen. Det innebærer at vi blir en samarbeidspartner med Legeforeningen og forholder oss til grunnprinsip- pene for den internasjonale «Choosing Wisely»-kampanjen som «Gjør kloke valg» bygger på. Et viktig poeng er at tiltak mot overdiagnostisering og overbehandling må skje i møte med pasienten. Gjennom grundig dialog og samarbeid kan vi sammen med pasienten komme fram til de kloke valgene. Pasienten kan selv spørre om han virke- lig trenger denne testen eller behandlingen. Hva er ulempene, finnes det enklere og sikrere valg, og hva skjer om vi ikke gjør noe? Når vi skal gjøre mindre er det altså for å gjøre det bedre og tryggere. Dette skal være en kvalitetskampanje forankret i fagmiljøene og er ikke en sparekampanje. Vi oppfordrer derfor NFFs faggrupper til å være med på kampanjen og identifi- sere tester, prosedyrer og behandlinger innenfor eget fagfelt som kan være unyttige eller unødvendige. Overdiagnostikk skjer ofte når vi er redde for å gjøre feil eller på grunn av pasientens engstelse for sykdom. Ofte kjenner vi resultatet på forhånd når vi ber om nye undersøkelser der eventuelle funn ikke vil eller bør ha noen innvirk- ning på videre oppfølging av pasienten. Et eksempel er MR-funn ved korsryggsmerter. Problemet er at de samme MR- funnene ofte er representert også hos mennesker uten korsryggsmerter. Vi blir altså ikke særlig klokere av å ta MR-bilder av korsryggen når vi skal forklare årsakene til korsryggsmerter. Et annet eksempel er pasienter med kneplager som blir utsatt for utredninger og behandlinger som ofte samsvarer dårlig med nyere forskningsresultater. MR-under- søkelse benyttes ofte ukritisk ved mistanke om artrose eller meniskskader, men gir sjelden klinisk nyttig informasjon. Vi vet også at fysioterapi er bedre enn kirurgi ved degenerative knelidelser og bør være førstevalget. Vår tilslutning til kampanjen har en åpenbar forankring i forbundets yrkesetiske retningslinjer. Brukerne av fysioterapitjenester må ha tillit til at fysioterapeuter alltid tenker pasientsikkerhet og høy kvalitet i tjenestene. Dessuten må samfunnet kunne forvente at fysioterapeuter gjør effektiv bruk av felleskapets ressurser i den offentlige helsetjenesten. Ved å gjøre kloke valg sammen med pasienten forsterker vi tilliten til helsevesenet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy