Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 45 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kirkegata 15 Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo Tlf. 22 93 30 50 Hjemmeside : www.fysio.no E-post : nff@fysio.no FORBUNDSLEDER Fred Hatlebrekke Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo Tlf. 934 04 037, fh@fysio.no GENERALSEKRETÆR Elin Robøle Bjor, 901 47 513 GENERALSEKRETÆRS STAB Kommunikasjonsleder : Vidar Rekve, 957 08 990 Konsulent : Kirsten Stiansen SEKSJON FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMI Seksjonsleder : Sunniva Borgen, 901 46 523 Regnskapsansvarlig : Rune Tørrlenn, 932 56 955 Rådgiver : Maren Helene Pedersen, 915 83 781 Økonomikonsulent : Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358 Seniorkonsulent : Monica Haugen, 943 24 777 Konsulent : Sissel B. Minkara, 22 93 30 50 Konsulent : Susanna Vemo, 22 93 30 50 Konsulent : Mette Kittilsen, 22 93 30 50 Rådgiver : Sirin Koca, 488 61 786 Konsulent : Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242 Sekretær : Liss Kristoffersen, 22 93 30 50 SEKSJON FOR FAG- OG HELSEPOLITIKK Seksjonsleder : Jorunn Lunde, 952 21 005 Seniorrådgiver : Kari Bente Sørlie, 482 25 205 Seniorrådgiver : Áslaug Skúladóttir Rådgiver : Mona Raddum Loe Rådgiver : Ingunn Andersen Rådgiver : Camilla Kiserud FORHANDLINGSSEKSJONEN Forhandlingssjef : Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224 Advokat : Jan Rino Austdal Advokat : Morten Bjerkhaug Seniorrådgiver : Bente Eide Seniorrådgiver : Kirsti Glad Seniorrådgiver : Henriëtta Richter Seniorrådgiver : Bente Øfjord Advokatfullmektig : Susanne Gallala Rådgiver : Hege Munthe Juridisk rådgiver : Lars Engebretsen Seniorkonsulent : Else Jørgensen Fra tariffområdene Virke HUK : Tariffoppgjøret for Virke ble av- sluttet 6. september. En artikkel om resultatet på Virke-områdene innen helse, utdanning og kultur (HUK) ble publisert på NFFs forbunds- nettsider 7. september, se «Aktuelt > Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk». Justeringsforhandlinger i Oslo kommune : Unio kom 28. august til enighet i forhand- linger med Oslo kommune om særskilte lønns- messige tiltak – såkalte justeringer. En artikkel om resultatet av justeringsforhandlingene i Oslo ble publisert på NFFs forbundsnettsider 29. august, se «Aktuelt > Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk». Hovedtariffavtale KS : Avtalen for tariffpe- rioden fra 1. mai 2018 til 30. april 2020 er sendt ut til alle våre registrert tillitsvalgte i tariffområde KS. Dersom du er tillitsvalgt og ikke har mottatt den, eller du ønsker den tilsendt, kontakt oss via kontaktskjemaet på NFFs nettsider. Tariffavtalen for KS er publisert på NFFs forbundsnettsider, se «Jus & arbeidsliv > Lønn og tariff > Tariffområde KS > Tariffavtaler». Hovedtariffavtale stat : Avtalen for tariff- perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020 er sendt ut til alle våre registrerte tillitsvalgte i tariffområde stat. Dersom du er tillitsvalgt og ikke har mottatt den, eller du ønsker den tilsendt, kontakt oss via kontaktskjemaet på NFFs nettsider. Tariffavtalen for staten er publisert på NFFs forbundsnettsider, se «Jus & arbeidsliv > Lønn og tariff > Tariffområde stat > Hovedta- riffavtale og lokale forhandlinger». n 40 tredje ledd bokstav c. Det er altså greit at saksbehandleren vurderer klagens innhold og mulighet for omgjøring, men vedkommende skal ikke utforme innstilling til kommunens klageutvalg. Klageutvalget må eventuelt selv ha uavhengige sekretærer som forbereder deres saksbehandling. Dersom kommunen bryter habilitetsreglene, kan vedtaket bli kjent ugyldig, og saken må behandles på nytt. Kontaktperson og gjenværende fysio- terapeuter I ASA 4313 pkt. 6.2 er det slik at gjenvæ- rende fysioterapeuter på instituttet, samt avtalefysioterapeutenes kontaktperson, skal inviteres til å delta ved kommunens intervju med mindre de er inhabile. Det innebærer at representant for instituttet og kontaktper- sonen må vurderes etter samme regler som gjelder for kommuneansatte. Med mindre man er i nær familie eller ellers har en nær person- lig relasjon til en av søkerne, bør man gå ut i fra at man er habil til å delta ved intervju og gi en uttalelse til kommunen. Det kan være mer tvilsomt dersom man er kollega ved samme institutt som en av søkerne. Ta kontakt med NFFs rådgivere for å drøfte spørsmålet der- som du er i tvil. n Landsmøtet i 2018 n Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2018 avholdes 22. november på Thon Hotel Storo i Oslo. Innkalling og sakspapirer og annen informasjon blir lagt ut på landsmøtesi- dene på NFFs forbundsnettsider senest tre uker før Landsmøtet. Temadag om velferdsteknologi DET KAN fortsatt være ledige plasser på NFFs temadag om velferdsteknologi, som holdes 27. november i Oslo Kongressenter. Interessant for deg å delta på? Med temadagen ønsker NFF å klargjøre velferdsteknologi som begrep og bidra til å tydeliggjøre fysioterapeutenes rolle innenfor velferdsteknologi. Ulik teknologi vil bli demonstrert, og det vil være innlegg fra Helsedirektoratet, bydel Nordstrand, Bærum kommune, Sunnaas sykehus, Vikersund Kurbad og NTNU. Målgruppen er alle fysioterapeuter, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Les mer om temadagen i kurskalen- deren på NFFs forbundsnettsider. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy