Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 47 The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Sydney J. Harris Kollegaveiledning er et aktuelt fagutviklingstiltak for alle fysioterapeuter. Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er obligatorisk ved fornying av spesialitet MNFF. Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det må være min 5 deltakere i en region for å starte opp en gruppe. Vi lyser ut kollegaveiledningsgrupper i de største byene, men kan også starte opp grupper basert på lokale initiativ. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med oss. Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på et- termiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger. Må- let er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. l Kollegaveiledning Grupper med planlagt oppstart: • Ettermiddagsgrupper: Oslo, Trondheim, Ålesund, Valdres, Bergen og Arendal • 2x2 dager: Oslo, Haugesund, Tromsø, Bergen, Bodø, Stavanger, Skien • Egen 2x2 gruppe for ledere: Trondheim • Egen 2x2 gruppe for spesialister: Oslo Ta kontakt for grupper andre steder, kollegaveiledning@fysio.no Velferdsteknologi – temadag om teknologi og fysioterapi Oslo, 27. november 2018 Meld deg på! l Fysioterapi for eldre – forebyg- ging funksjonssvikt og fall Tid : 21. – 23. januar 2019 Sted : Trondheim Kursledere : Bjarne Vad Nilsen og Joakim Bjerke Påmeldingsfrist: 21. oktober Påmelding : www.fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender l Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø Tid : 21. – 25. januar 2019 Sted : Oslo, NFFs lokaler Påmeldingsfrist: 21. oktober Påmelding : www.fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender Økt kompetanse på velferdsteknologi (VT) er definert av regje- ringen som et viktig satsningsområde. Vi står overfor utfordrin- ger de neste tiårene knyttet til et stadig økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helsepersonell. Teknologi sammen med menneskelig kontakt og god pasient- terapeut relasjon vil kunne styrke samhandlingen og skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og helse- personell - som fremmer en god helsetjeneste med effektiv ressursbruk. Temadagen vil tydeliggjøre VT begrepet og synliggjøre fysio- terapeutenes rolle innenfor velferdsteknologi. Ulik teknologi vil bli demonstrert og det vil være innlegg fra Bærum kommune, bydel Nordstrand, Vikersund Kurbad, Sunnaas sykehus, NTNU og Helsedirektoratet. Målgruppen er alle fysioterapeuter både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Din deltakelse er viktig! l Fysioterapi og traumer Tid : 4.–6. februar og 1.–3. april 2019 Sted : Oslo Militære Samfund Kursleder : Merete Tønder Påmeldingsfrist: 4. november Påmelding : www.fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy