Fysioterapeuten 7-2018

FYSIOTERAPEUTEN 7/18 5 aktuelt Pasienter faller mens fysiote- rapeuten står for langt unna til å ta imot. Bremsene på behandlingsbenken er ikke låst. Les hva fysioterapeuter melder inn av uønskede hen- delser. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no DE SISTE ÅRENE har fysioterapeuter meldt inn 122 saker til meldeordningen for uøn- skede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Mange av meldingene gjelder fall. Av de nes- ten 10.000 meldingene som kom inn totalt sett i 2017, gjaldt nesten hver sjuende sak fall. – Fall er blant de hendelsene vi ser hyp- pigst. De fleste er meldt av sykepleiere, men de er også meldt av fysioterapeuter. Stort sett handler meldingene om at pasienten mistet balansen, falt ut av senga eller falt sammen. I meldingene står det svært sjelden om fallri- siko var vurdert, eller om det var gjort tiltak for å forebygge fall, sier Anne-Grete Skjel- langer. Hun leder avdeling for kvalitetsfor- bedring og pasientsikkerhet i Helsedirekto- ratet, som bestyrer meldeordningen. Skjellanger oppfordrer alle i helsetjenes- ten til å bruke pasientsikkerhetsprogram- mets tiltakspakke for forebygging av fall. «I trygge hender 24-7» er et femårig, nasjonalt program, der målet er å redusere pasientska- der i Norge med 25 prosent. Flere døde Ni av pasientene som falt i fjor, døde. I 83 av Mest fall blant fysioterapeutenes uønskede hendelser

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy