Fysioterapeuten 7-2018

50 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrup per (ikke enkeltmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER Ronny Grenberg , HS Media as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNO NSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 20 8 Norge: 1. kroner. Utl : .15 roner. Offentlige insti usjoner: 950 r. For medlem er av NFF i ne ent i medlemskontingenten. r t t løper til t blir skriftlig oppsagt. AN ONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fy ioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokum nt. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- ller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeu en@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 18 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 8 15/10 09/11 9 12/11 07/12 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angit , j l tt tt i redak- sjonen. Bestilling frist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samm dato. Rekla sjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henri tte@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet mat riell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 18 x 247 m. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Fra bloggen: Er du også en af dem, som stadig er i tvivl om udveksling vil være noget for dig, eller vil du bare vide lidt om det der kan vente dig på dit næste eventyr? Spekulerer du på om det er for svært på et nyt sprog (nej), om du bliver ensom (nej), bliver det dyrt (ja, lidt) eller bare om det overhovedet er en god idé at tage af sted (Ja!)? Det gjorde jeg også. Så derfor: Læs med her, og bliv overbe- vist. For du skal helt sikkert af sted! Da jeg var sikker på min afrejse, begynde jeg allerede at ordne en del praktiske opga- ver. For det slipper du ikke for! Søge legater, skrive dig op på universitetet, søge bolig, klarlægge boligforholdene derhjemme, un- dersøge sit nye boligområde, lægge budget osv. Hvis du tænker at det lyder kedeligt, så har du helt ret. Det er kedeligt. Men, både afsender- og modtageruniversitet står klar med hjælpende hænder, så spørg hvis der er noget der virker uoverkommeligt. Vær dog også forberedt på svar á typen «Det ved jeg godt nok ikke lige». Men, hold i og stol på, at det nok skal lykkedes. I Tromsø har de kompenseret for mørket ved at sørge for, at velkomst og ankomst bli- ver så behagelig som muligt. Tag over hove- det, introfester, guidede ture og uendelige muligheder for at møde de andre internatio- nale studerende. Selvfølgelig var jeg nervøs, spændt, interesseret og relativt forvirret, men det er alle andre heldigvis også. Som norsk fysioterapeutstuderende i År- hus får du ikke en hel uge med international studerende, men jeg er sikker på at du får en mindst ligeså god velkomst og gode be- kendtskaber som jeg. Er du åben overfor at få nye venner og gode oplevelser, får du det med sikkerhed! Av Luise Worm Olsen, fysioterapeutstudent. Dansk utvekslingsstudent på Universitetet i Tromsø, høsten 2018. Er du den næste udvekslings- studerende? Les hele innleggene på fysioterapeuten.no. Retur til idrett etter skade Del 3 av bloggserien om idrettsskader. Å vurdere når en idrettsutøver er klar for retur til idrett kan være en utfordrende pro- blemstilling. Når er det skadde vevet friskt, og hvor stor risiko er det for reskade? I dette innlegget kan jeg ikke gi et nøyak- tig svar på når utøveren er klar, fordi dette selvsagt avhenger av mange ulike faktorer – som for eksempel type idrett, nivå, kjønn, alder, fysikk, skadehistorikk og rehabilite- rings- og behandlingsstrategi. Utover det er det også et mentalt aspekt som er viktig å ta hensyn til. Føler utøveren seg klar? I dette blogginnlegget legger jeg frem prinsipper som kan brukes når en utøver skal klareres for retur til idrett etter skade. Slike vurderinger bør alltid gjøres av helse- personell med kompetanse innen området. Å vurdere det skadde vevets helsetilstand er vesentlig, dette innebærer en vurdering av symptomer og spesifikke tester mot vevet som er eller har vært skadet. En funksjon for et friskt vev er å absorbere en belastning slik at en oppgave kan utføres uten at det oppstår smerte, skade eller reskade. Ulike vev har som regel retningslinjer med tanke på tilhe- lingstid etter skade. Tilhelingstiden avhen- ger av grad av og type skade, den avhenger også av at det foreligger aktiv rehabilitering i skadeforløpet. Av Regine Bjarnoll. Privatpraktiserende fysioterapeut i Bergen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy