Fysioterapeuten 7-2018

8 FYSIOTERAPEUTEN 7/18 AKTUELT Halvparten av utøverne som skadet hamstrings-musklene på nytt, fikk skaden de første 25 dagene etter at de var «friskmeldt», viser en ny studie. HAR du først fått strekk i hamstrings- musklene bak på låret, er du mer utsatt for å få ny skade på samme sted. Stipendiat Arnlaug Wangensteen ved Norges Idretts- høgskole (NIH) har forsket på akutte ham- stringsskader og re-skader hos mannlige idrettsutøvere. Hos 79 prosent av de som fikk ny skade, var skaden i det samme området som den første skaden, skriver www.nih.no. – Selv om utøverne er klinisk klarert for strekkskaden og er tilbake på trening, så tar det likevel tid før man er tilbake på samme nivå som før skaden. Det er derfor viktig at det skjer en gradvis økning i be- lasting på treningen, og at man fortsetter med forebyggende øvelser for å unngå ny skade, sier Wangensteen. Hos utøvere i toppen kan presset være stort på å komme seg tilbake på banen. – Både trener, sponsorer og media pres- ser på for at utøverne skal komme raskt til- bake. Men med økt risiko for re-skader, så kan det lønne seg ha litt mer tålmodighet, sier hun. n ​TILBUD om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt fra enkelt- brukere og brukerorganisasjoner tilknyttet Sunnaas sykehus HF. Sykehuset har derfor utviklet en treningspoliklinikk på Aker helse- arena som i sommer flyttet inn i totalrenoverte lokaler i det tidligere apoteket i bygg 99. Apoteket er gjort om til et moderne treningsstudio, med kon- disjons- og styrketreningsapparater med smart-teknologi, en stor gruppetreningssal, moderne garderobefasiliteter og kaffekrok. – Tilbudet på Studio 99 er tilrettelagt for alle, uansett alder og funksjonsnivå. Målet er at deltakerne skal få oppleve aktivitet, mest- ring og den helsebringende effekten av å være i fysisk aktivitet. Vi ønsker med dette å senke terskelen for trening for mennesker med funksjonsnedsettelse, sier leder Britt-Marie Rak. Hun gjør oppmerk- som på at deltakerne trenger henvisning fra lege for å delta på tre- ningsprogrammene på dagtid. n Får snart en ny hamstringsskade Treningssenter for funksjons- hemmede åpnet på Aker Vet du va? Vi har inga smärt receptorer! Köp boken på www.holteninstitute.com En röd tråd genom smärta En rød tråd jennom smerten KURSIKOMMUNIKA SJ ONOMSM E RT E Gjennom bilder, postere, animeringer og storyboards får du nye hjelpemidler for selv å bedre forstå hva smerte er og bedre kommunisere med dine pasienter om hvordan tanker og følelser kan øke eller minske en smerteopplevelse. LILLESTRØM 1-2 November Vet du hva? Vi har ingen smerte re c eptorer! Les mer om kursene og om KRT på www.holteninstitute.no Du kan også melde deg på til Tom A Torstensen, tlf 0046707344102, eller til: info@holteninstitute.com Trening kan hjelpe ved irritabel mage-tarmsykdom n – Økt fysisk aktivitet kan assosieres med bedring av mage-tarmsymptomer, og på lang sikt også bedring av andre symptomer ved IBS, sier fysioterapeut Elisabet Johannesson, som har tatt dok- torgraden på temaet ved Sahlgrenska akademin i Gøteborg. IBS (Irritable bowel syndrome) er en vanlig funksjonell mage- tarmsykdom som kjennetegnes av smerte og ubehag i magen og problemer med avføring. Johannesson ga 102 IBS-pasienter indi- viduell veiledning i hvordan de kunne bevege seg mer. Målet var 20-60 minutter middels til hard kondisjonsfremmende aktivitet tre til fem ganger i uken. Etter tolv uker hadde fire av ti deltakere oppnådd klinisk signifikante forbedringer av sine IBS-symptomer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy