Fysioterapeuten 7-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 7/19 AKTUELT Gangfunksjon hos artrosepasienter kan ha sammenheng med hjertesykdom. Det viser en studie fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatolo- gisk rehabilitering (NKRR). Studien er publisert i temaheftet «Aktivitet og Revmatiske Syk- dommer» , utgitt av tidsskriftet Arthritis Care & Research. Forfat- terne mener at både forebygging av hjerte- og karrisiko og artrose- spesifikk behandling bør iverksettes tidlig hos artrosepasienter. I studien ble gangfunksjon, målt med 6 minutters gangtest, blant 479 pasienter med kne-, hofte- og håndartrose sammenlignet med gangfunksjonen til en referansepopulasjon med 235 tilfeldig utvalg- te personer. Hos de med artrose var gangfunksjonen forbundet med arteriell stivhet, en uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Denne assosiasjonen ble funnet også etter å ha tatt hensyn til alder, kjønn, kroppsmasseindeks, røykevaner, hjertefrekvens og blodtrykk i ana- lysene. n Den internasjonale foreningen for artroseforskere, OARSI, publiserte nylig en oppdatering av behandlings- anbefalingene for artrose i hofter og knær, samt ved polyartrose. DET opplyser Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) på sine nettsider . Det nye er at Tai Chi og yoga har kommet inn i kjernebehandlingen, mens vannbasert trening har fått en lavere, betinget anbefaling. Kjernebehandlingen som anbefales for alle med artrose består kun av ikke-medika- mentelle tiltak: pasientinformasjon, styrke- eller kondisjonstrening, nevromuskulær tre- ning, samt Tai Chi, yoga og vektreduksjon (ved kneartrose). Kneskinner (ortoser) blir ikke lengre anbefalt på grunn av dårlig kvalitet på do- kumentasjon av effekt, og ganghjelpemidler har nå bare en betinget anbefaling. Mest- ringsintervensjoner, kognitiv adferdsterapi, innleggssåler (ved kneartrose) og massasje (ved kneartrose) får en betinget anbefaling, som betyr at det kan være aktuelt for noen. Når det gjelder medikamenter er det kun NSAIDs betennelsesdempende krem som er «sterkt anbefalt», mens NSAID-tabletter har en sterk anbefaling kun for de som tåler slike medisiner. n Les mer: diakonhjemmetsykehus.no/nkrr Gangfunksjon og hjertesykdom Fall – nye britiske anbefalinger n Fallforebygging for eldre er et stort tema i mange land. Det britiske fysioterapiforbundet publiserte nylig anbefalinger for fysioterapeuter som jobber med eldre. Physiotherapy works for falls: a com- munity approach er kunnskapsbaserte, kliniske anbefalinger utviklet a v Char- tered Society of Physiotherapy (CSP) og faggruppen Agile, et nettverk av britiske fysioterapeuter som jobber med eldre pasienter. Dokumentasjonen som anbefalin- gene bygger på, viser at multifaktoriell vurdering av fallrisiko hos eldre kan redusere fall med opptil 24 prosent. Bruk av kunnskapsbaserte treningspro- grammer, som omfatter styrke, balanse og funksjonelle øvelser, kan redusere fallraten med opp til 34 prosent, ifølge CSP. Tai Chi og yoga inn i kjernebehandlingen ved artrose

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy