Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 13 Susan Hart og Marianne Bentzen har utviklet 1-årig etterutdanning i Nevroaffektiv personlighetsutvikling og psykoterapi intervensjoner til nærmeste utviklingssone Oppstart november 2019 For full utlysning kontaktK.M. Sæbø – km@kamaklinikken.com www.kamaklinikken.com ANNONSE Denne spiseforstyrrelsen kan også kobles til genetikk og endret metabolisme, viser en internasjo- nal studie publisert i tidsskriftet Nature Genetics. – SÅ LANGT har vi fokusert på de psy- kologiske aspektene ved anoreksi, som pasientens ønsker om å være slank, sier professor Cynthia Bulik ved Karolinska Institutet, som leder studien. – Men resultatene våre viser tydelig at vi også bør ta hensyn til metabolisme for å forstå hvorfor mennesker med ano- reksi, selv etter ernæringsmessig behand- ling, ofte går ned i farlig lav kroppsvekt. At det ikke er tatt hensyn til stoffskiftets rolle, kan ha bidratt til de dårlige be- handlingsresultatene, mener Bulik. I studien er det gjennomført hel- genom-undersøkelser på nær 17.000 personer med anoreksi, samt 55.000 kontrollpersoner fra 17 land i tre ver- densdeler. Forskerne fant blant annet at den ge- netiske risikoen for anoreksi overlapper den genetiske risikoen for andre psykiske lidelser, som tvangslidelser, depresjon og schizofreni. Dette var til en viss grad forventet, skriver Dagens Medisin i sin omtale av studien. Forskerne ble derimot mer overrasket over at den genetiske risikoen for ano- reksi også overlapper med en genetisk tilbøyelighet for høy fysisk aktivitet. Det- te kan forklare at personer med anoreksi har en tendens til å være veldig fysisk ak- tive, til tross for sitt lave næringsinntak, skriver avisen. Anoreksi er mer enn psykisk lidelse n – Vi vet ut fra forskning at korsbånd- skader oppstår 30 ganger oftere i kamp enn på trening. Risikoen øker dermed med å spille mange kamper, sier fysio- terapiforsker om de mange håndballska- dene i år. Fire landslagsaktuelle spillere i håndball har røket korsbåndet de siste ni månedene. Håndballjentene har aldri opplevd så mange korsbåndskader samtidig, ifølge VG.   – Kampantallet må ned for de aller beste. Det er all grunn til å tro at det er for høyt. Spillerne trenger mer tid til både trening og restitusjon. Av og til trenger de hvile i stedet for mer hånd- ball, sier Grete Myklebust til VG. Hun er fysioterapeut og professor ved Senter for Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole. Også mange unge talenter spiller et høyt antall kamper, og Myklebust mener at disse må skjermes: – Unge spillere kan ikke bestemme selv. Jeg kan ikke annet enn å oppfordre klubber, trenere og også foreldre til å hjelpe spillerne med å si nei. Pasienter med artrose i hofter og knær har økt risiko for tidlig hjerte- død på grunn av smerter, funksjons- svikt og inaktivitet. SVENSKE forskere fikk i 2003 tilgang til 469.512 helsejournaler fra innbyggere i Sør- Sverige i alderen 25 og 84 år, inkludert de som fikk en artrose-diagnose (OA) mel- lom 1998 og 2003. Forskerne sammenlignet dødsårsaker i to grupper, med og uten OA- diagnose fra 2004 til 2014. De ønsket å finne ut i hvilken grad OA økte risikoen for ulike dødsårsaker. Av alle som ble inkludert i studien, var de vanligste dødsårsakene hjerte- og karsyk- dommer (CVD). Dette stod for 66 prosent av alle dødsfallene i perioden. Sammenlig- net med andre OA-diagnoser, hadde de med hofte- og kneartrose høyere risiko for å dø av hjertesykdom. Forskerne fant ingen sammenheng mel- lom OA og andre dødsårsaker som ble studert: diabetes, hypertensjon, cerebrovas- kulær sykdom, neoplasma, demens og lever- sykdom. Dødsrisikoen endret seg ikke som følge av kne- eller hoftekirurgi. Les hele artikkelen i Osteoarthritis Car- tilage Inaktivitet og tidlig hjertedød Færre kamper for å redusere korsbåndskader

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy