Fysioterapeuten 7-2019

FYSIOTERAPEUTEN 7/19 15 at færre får rehabilitering i kommunene, sa han på lederkonferansen. Hatlebrekke viste til Helsepolitisk baro- meter for 2019, der det ble spurt om folk med behov for opptrening og rehabilitering etter sykehusopphold hadde fått det. En fjer- dedel svarte at de ikke hadde fått slike tje- nester. Ikke nok å jobbe smartere Lederne fra Brønnøy og Vågan gir også ut- trykk for at de ikke kan løse den store vek- sten med å «jobbe smartere» eller annerle- des. – Vi må ha nok folk og nok kapasitet. Jeg blir litt provosert over at det lyses ut pro- sjektmidler og så klages det over at de ikke får nok søknader fra kommunene. Du må sette ansatte til å jobbe med prosjektet i en allerede presset kapasitet, og så ender du kanskje med ikke å ha midler til å sette det du utvikler i drift etter prosjekttiden, sier Solberg. Nicolaisen sier at det ikke er «bare» å jobbe tverrfaglig heller, når mange korttids- opphold legges til sykehjem der det jobber mange ufaglærte. Har samhandlingsforum Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilite- ring og rehabilitering ved Sykehuset Innlan- det, delte sine erfaringer på konferansen. I dette området har sykehusene 43 kommu- ner å samarbeide med. Millum skisserte hvordan de jobbet gjennom et samhand- lingsforum, et rehabiliteringsutvalg og et overordnet samarbeidsutvalg. Vi har ikke kommet langt nok med sam- handlingsreformen og opptrappingsplanen – dette tar tid. Vi må jobbe med dette i et langt tidsperspektiv, over år, sa hun. Divisjonsdirektøren fikk spørsmål fra salen om hun tenker at det ville vært bedre om ansvaret lå ett sted, ved at for eksempel kommunene hadde alt ansvaret for pasien- tene og brukerne, og så bestilte tjenester av spesialisthelsetjenesten. – Vi har hatt mest fokus på oppgavene og hvordan vi skal fordele disse og samar- beide om dem. Spesialisthelsetjenesten har ansvaret for pasienter mens de er innlagt i sykehus. Jeg tror ikke at dette blir mindre vanskelig om ansvaret er samlet på ett sted, sa Astrid Millum. n BEKYMRET Fysioterapeutledere i kommunene er bekymret for om de klarer å gi gode tilbud til pasientene når de får ansvaret for stadig flere pasienter med samhandlingsreformen. Fra venstre Inger-Anne Nicolaisen i Vågan kommune i Nordland, Kathrine T. Nygård fra Bømlo kommune i Hordaland og Hanne Solberg i Brønnøy kommune i Nordland. ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy